15-lecie działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

15-lecie działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni rozpoczął działalność 1 czerwca 2007 r. Za nami 15 lat pracy na rzecz Gdyni oraz jej mieszkańców.

Do podstawowych zadań ZDiZ należy zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, których zarządcą jest Prezydent Miasta lub gmina.  Jednostka miejska podlega bezpośrednio pod Marka Łucyka, wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju. Wykonuje zadania wcześniej realizowane przez Wydział Dróg oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, a w kolejnych latach przejęła także całość pracy od Wydziału Inżynierii Ruchu i Biura Planowania Transportu Urzędu Miasta Gdyni.

– Zadania ZDiZ to nie tylko dbałość o drogi i chodniki. To również zarządzanie miejskimi terenami zieleni, drzewostanem i kanalizacją deszczową, oczyszczanie miasta oraz oświetlenie miejskich ulic i placów – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju – ZDiZ wykonuje również mniejsze i większe naprawy i remonty dróg oraz odpowiada za ich całoroczne utrzymanie – dodaje wiceprezydent.

ZDiZ na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców wydaje też różnego rodzaju zezwolenia, identyfikatory, opinie, decyzje i uzgodnienia.

– Ważny obszar działalności ZDiZ to również zarządzanie strefą płatnego parkowania czy realizacja wybranych zadań Budżetu Obywatelskiego. Współpracujemy między innymi z Radami Dzielnic, które przeznaczają część środków na wykonanie robót drogowych. Zakres działań ZDiZ jest naprawdę szeroki, przed nami kolejne realizacje i wyzwania, którym na pewno sprostamy. To między innymi plany związane z gospodarką wodami opadowymi (zastosowanie małej retencji). Planujemy również wykorzystywanie nowych technologii takich jak: system GIS, GPS, drony – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zarząd Dróg i Zieleni w ciągu ostatnich lat rozpatrzył i przygotował tysiące wniosków, postanowień i decyzji administracyjnych, dotyczących zezwoleń na prowadzenie robót i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wykorzystania dróg w sposób szczególny czy przejazdów pojazdów nienormatywnych. ZDiZ realizuje również zadania dotyczące organizacji ruchu, utrzymania oznakowania drogowego, utrzymania rzek, potoków czy fontann miejskich. Odpowiada też za świąteczne iluminacje, flagowanie miasta czy utrzymanie drewnianego mola w Orłowie.

Jedne z ważniejszych zadań realizowanych w ostatnich latach przez jednostkę to:

 • wdrożenie systemu TRISTAR (Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem) i włączanie do niego kolejnych gdyńskich ulic,
 • doposażanie przystanków w tablice informacji pasażerskiej,
 • pierwszy w Polsce kontrapas autobusowy na ul. Chwarznieńskiej w Gdyni,
 • wprowadzenie nowego modelu utrzymania dróg (w skrócie LIZUD),
 • budowa bazy technicznej LIZUD przy ul. Starochwaszczyńskiej oraz przy ul. Północnej,
 • budowa sieci buspasów w mieście, modernizacja zatok autobusowych, wprowadzanie rozwiązań komunikacyjnych z myślą o osobach niepełnosprawnych,
 • remonty obiektów inżynierskich, ulic i chodników,
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na ulicach Gdyni poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, przejść dla pieszych (również tych wyniesionych), progów zwalniających, modernizacje oświetlenia ulicznego,
 • budowa placów zabaw, siłowni, wybiegów dla psów,
 • rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz infrastruktury rowerowej,
 • budowa sieci deszczomierzy (urządzeń do pomiaru opadów atmosferycznych),
 • utworzenie nowego Samodzielnego Referatu Nadzoru Inwestorskiego i Oświetlenia odpowiedzialnego między innymi na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami własnymi ZDiZ, jak i realizowanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Sportu;

Szczegółowe zadania ZDiZ określone są w Statucie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także podane są na stronie Sprawy do załatwienia.

Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. (z późn. zmianami).

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: