Ograniczamy bezpośrednią obsługę mieszkańców

Ograniczamy obsługę mieszkańców// fot. pixabay

Szanowni Mieszkańcy,

mając na celu powstrzymanie rozprzestrzenienia się patogenu i ograniczenie ryzyka zarażenia się koronawirusem informujemy, że od 13 marca br. ograniczamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibach Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. 10 lutego 24 oraz przy ul. Białostockiej 3.

Interesanci, którzy są umówieni  do  siedziby ZDiZ przy ul. 10 lutego 24 i muszą osobiście uzupełnić dokumentację w prowadzonym postępowaniu, będą obsługiwani w części Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które znajduje się przy ul. 10 lutego 24. W takich sytuacjach strażnik miejski będzie telefonował do Sekretariatu, a ten poinformuje odpowiedniego pracownika komórki organizacyjnej ZDiZ. Następnie ten pracownik wraz z aktami sprawy będzie schodził do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i tam udzielał informacji.

Interesanci, którzy są zmuszeni do pilnego załatwienia spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania, Zajęciem Pasa Drogowego, Windykacją, Księgowością będą obsługiwani na parterze budynku przy ul. Białostockiej 3. W takich sytuacjach ochrona wezwie odpowiedniego pracownika komórki organizacyjnej. Następnie ten pracownik wraz z aktami sprawy będzie schodził do interesanta do wyznaczonego miejsca na parterze budynku i tam udzielał informacji.

—————————————————————————————————————————————————-

Informacja dla wykonawców: Jak można złożyć fakturę on-line?
Wykonawcy mają możliwość przesyłania faktur w postaci elektronicznej na adres e-mailowy: faktury@zdiz.gdynia.pl

W pierwszej kolejności osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy – zgodnie z KRS lub CEDIG powinny wskazać adres mailowy, z którego będą przesyłane faktury.

Informacja ta może być przesłana w formie elektronicznej z podpisem tych osób.

Wysłanie faktury z adresu innego niż wskazany będzie uznane za niedostarczoną fakturę.

———————————————————————————————————————————————

Jak złożyć wniosek, zapytanie, reklamację?

Sekretariaty ZDiZ ( w siedzibach przy ul. 10 lutego 24 oraz Białostockiej 3) będą przyjmowały tylko pracowników poczty. Dlatego też w pozostałych sprawach prosimy o kontakt się z naszą jednostką poprzez formularz kontaktowy umieszczony na  stronie internetowej: https://www.zdiz.gdynia.pl/kontakt/

– telefonicznie: 58 761 20 00

– mailowo: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

W sprawach związanych ze Strefą Płatnego Parkowania, abonamentem, reklamacjami prosimy kontaktować się:

– telefonicznie: 58 764 40 00 lub 58 764 40 01

– mailowo: spp@zdiz.gdynia.pl

Zachęcamy Państwa do przekazywania wniosków, skarg, interwencji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Wnioski można pobrać tu: https://www.zdiz.gdynia.pl/do-pobrania/

Wnioski związane funkcjonowaniem SPP można pobrać tu: https://sppgdynia.pl/new2/sciagnij/

————————————————————————————————————————————————–

W celu załatwienia sprawy drogą elektroniczną można wykorzystać portale ePUAP oraz Cyfrowy Urząd. Do skutecznego wniesienia podania niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje jak założyć i potwierdzić profil zaufany znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobach załatwienia spraw w innych sprawach urzędowych zalecamy kontakt z Gdyńskim Centrum Kontaktu:

–  telefonicznie 58 626 26 26

–  mailowo: kontakt@gdynia.pl

Korzystajcie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.plwww.gov.pl/koronawirus,  www.pacjent.gov.pl i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu