Nowy skład Gdyńskiej Rady Rowerowej
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

znak-c-13W Zarządzie Dróg i Zieleni utworzono stanowisko ds. komunikacji rowerowej.

Na stanowisko powołany został dotychczasowy pracownik Działu Dróg, mgr inż. Rafał Studziński. Urzędnik rowerowy jest absolwentem Budownictwa na Politechnice Gdańskiej, gdzie uzyskał dyplom z inżynierii ruchu drogowego pisząc pracę na temat systemu roweru miejskiego (wypożyczalnie rowerów publicznych znanych chociażby z Paryża, Barcelony czy Londynu)

i możliwości jego zastosowania w Gdyni. Pan Studziński jest entuzjastą ruchu rowerowego i jego rozwoju w mieście jako alternatywnego środka transportu.


W związku ze zmianą osoby Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej (radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zastąpił radnego Marcina Wołka) i powałaniem Urzędnika rowerowego zmieniono również skład Gdyńskiej Rady Rowerowej (ciało konsultacyjno doradcze skupiające urzędników jaki i stronę społeczną).

W poniedziałek 7 maja b.r. odbyło się pierwsze spotkanie w/w rady. Rafał Studziński został sekretarzem Rady. O ważniejszych ustalenia Rady Rowerowej oraz działaniach Urzędnika rowerowego będziemy informować na bieżąco.


Do obowiązków tzw. "Urzędnika rowerowego" należą m.in.:

  •     prowadzenie spraw związanych z rozwojem i bieżącym utrzymanie dróg rowerowych,
  •     inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Gdyni
  •     zgłaszanie wniosków do planu budżetu Miasta na rozwój komunikacji rowerowej
  •     akceptacja projektów budowlnych i projektów organizacji ruchu uzgdanianych pod kątem rozwiązań rowerowych,
  •     zgłaszanie uwag i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

<- Powrót