Akcja zimowa na drogach
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

akcjazima

Read More

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania Gdyni trwa od listopada 2011. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa ruchu pojazdów w warunkach zimowych.

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach po których kursuje komunikacja miejska (kat. Is i I), do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania.
W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 394 km (tj. ok. 7% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego).

Do usuwania skutków zimy Wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów pługo- piaskarek). Pozostałe ulice nie włączone do stałego utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu Gminy wykonuje obowiązki wynikające z ww. ustawy na drogach oraz innych ciągach komunikacyjnych np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym Miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów. ZDiZ sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej i tam można uzyskać informacje na ten temat pod nr tel.:
58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 074 (chodniki),
58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie).


Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (telefony jw.).

Układ najważniejszych dróg (kat. Is i I) zimowego utrzymania w Gdyni

akcjazimamapa

Więcej szczegółów dotyczących zimowego utrzymania dróg tutaj.
<- Powrót