Rusza projekt CIVITAS DYN@MO
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

civitas_logo

1 grudnia br. ruszył w Gdyni projekt CIVITAS DYN@MO.

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej) celem wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, a.także współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami, w.zakresie m.in.:

• rozwoju systemów i usług „Mobility 2.0”,
• wprowadzenia przyjaznych miastu i mieszkańcom rozwiązań w zakresie pojazdów elektrycznych,
• zaangażowania mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy jakości usług.

Projekt realizowany jest w 4 dynamicznie rozwijających się europejskich miastach: Akwizgran (Niemcy) – lider projektu i.Gdynia, Koprivnica (Chorwacja) i Palma de Mallorca (Hiszpania). W CIVITAS DYN@MO uczestniczy łącznie 24 partnerów lokalnych z tych miast. Dodatkowo projekt wspierany jest przez Uniwersytet w Edynburgu (ośrodek badawczy i.monitorujący dla miast konsorcjum) i Komisję Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich (odpowiedzialny za promocję projektu).

civitasmapa

Całkowity koszt projektu wynosi 13 117 112 EUR (w tym 794 400 EUR dla realizacji części gdyńskiej). Projekt będzie trwał 4 lata.


W celu realizacji założonych zadań każde z miast uczestniczących w projekcie tworzy swoje lokalne konsorcjum. W skład konsorcjum Gdyni wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz PKT Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. W ramach projektu Gdynia planuje:

• rozwinąć i sformalizować gdyński Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP), na bazie badań, projektów i.konsultacji,
• opracować studium dla priorytetowych działań zidentyfikowanych w SUTP – analizy, projekty, symulacje w zakresie PRT, promowania ruchu rowerowego, stref pieszych, buspasów, itp.,
• stworzyć pierwszą w Gdyni strefę pieszą w centrum miasta,
• opracować 3-poziomowy model transportowy Miasta Gdyni,
• rozbudować sieć trolejbusową o linie obsługiwane przez pojazdy hybrydowe z baterią Li-Ion,
• zainstalować superkondensatory wzdłuż sieci trolejbusowej, w celu umożliwienia hamowania odzyskowego i.oszczędności zużycia energii,
• włączyć lokalną społeczność w proces planowania - platforma internetowa „Mobility 2.0”,
• wdrożyć system automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych,
• wdrożyć system preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych,
• stworzyć pasy przeznaczone dla ruchu autobusów (buspasy).

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z załączoną prezentacją - >> kliknij tutaj, aby pobrać.

<- Powrót