Będzie przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Władysława IV

Ścieżka rowerowa i jadący po niej rower // fot. gdynia.pl

Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni wyłonił wykonawcę przebudowy fragmentu drogi rowerowej  łączącej rejon przystanków przy SKM Wzgórze św. Maksymiliana z przystankiem autobusowym na wysokości X Liceum Ogólnokształcącego. Za realizację tej ponad półmilionowej inwestycji będzie odpowiedzialna firma MTM S.A. Roboty mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zamierzał przeznaczać na tę inwestycję 742 400,53 zł. Firma Eurovia Polska zaproponowała wykonanie tego zadania w kwocie 651 721,62 złotych. Kolejny oferent, WPRD Gravel Sp. z o.o., zadeklarował cenę brutto w wysokości 692 093,49 złotych. Najkorzystniejszą wycenę – 548 763,02 złotych, złożyła gdyńska firma MTM S.A. Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w 70 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Również wszystkie terminy rękojmi i gwarancji były identyczne. Zakładały one 60 miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz 84 miesiące rękojmi i gwarancji na nowe oprawy oświetleniowe.

Zgodnie z umową, która opiewa na kwotę prawie 200 tysięcy złotych niższą niż szacowaliśmy, zmodernizujemy 250-metrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Władysława IV. Będzie to bardzo istotny fragment trasy dla poruszających się po Śródmieściu rowerzystów. Oddamy do ich dyspozycji bezkolizyjny przejazd wyposażony w nowoczesne oświetlenie oraz elementy małej architektury. Beneficjentami tej inwestycji będą też piesi mieszkańcy, którzy zyskają nowy chodnik i atrakcyjną zieleń. Ta przebudowa świetnie wpisze się w standard inwestycji przeprowadzanych w ramach naszego strategicznego projektu KLIMATyczne Centrum – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wykonawca inwestycji będzie nie tylko odpowiedzialny za przebudowę drogi rowerowej. Zostanie także zobligowany do:

  • przeprowadzenia robót elektrycznych polegających na doświetleniu oraz zmodernizowaniu sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez al. Piłsudskiego,
  • usunięcia starego i wykonania nowego wpustu kanalizacji deszczowej wraz z jego podłączeniem,
  • przesadzenia funkcjonującej na tym odcinku zieleni w nowe lokalizacje uzgodnione z Wydziałem Ogrodnika Miasta,
  • wyremontowania chodnika,
  • montażu elementów małej architektury, w tym podpórek rowerowych przed sygnalizacją świetlną.

– Liczymy na to, że jeszcze w tym roku wskazany w umowie fragment drogi rowerowej zostanie w pełni zrealizowany. To świetna wiadomość dla gdyńskich rowerzystów, bo zyskają bezpośrednie połączenie istniejących dróg rowerowych. Tym samym Śródmieście naszego miasta zyska kolejny intuicyjny, wygodny i profesjonalnie zaprojektowany ciąg rowerowy – dodaje Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu