Bezpłatne parkowanie w niedziele – rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ZDiZ w Gdyni przy ul. T. Wendy 15

W najbliższy czwartek rozpoczniemy przyjmowanie wniosków o nadanie Identyfikatora Mieszkańca Gdyni uprawniającego do bezpłatnego postoju w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni w każdą niedzielę. Identyfikatory uzyskają ważność od niedzieli 15 maja.

Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do bezpłatnego parkowania w niedzielę będą mogły uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście. Identyfikator będzie nadawany maksymalnie na 12 miesięcy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Od czwartku (21 kwietnia) wniosek o nadanie identyfikatora będzie można złożyć drogą e-mailową na adres: identyfikator_niedzielny@zdiz.gdynia.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15.

Przy wnioskowaniu o identyfikator mieszkaniec będzie musiał okazać dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu: własność, współwłasność, umowę leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni. Zameldowanie potwierdzimy na miejscu  – tłumaczy Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Wniosek o nadanie Identyfikatora Mieszkańca znajdziemy na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w zakładce „parkowanie”. Na stronie znajdziemy również wzór umowy użyczenia.

Procedura będzie podobna do tej, którą znamy z wydawania abonamentów dla mieszkańców, jednak identyfikatory będą nadawane nieodpłatnie. Co ważne, numer rejestracyjny pojazdu będzie zakodowany w systemie, nie będzie konieczności fizycznego posiadania identyfikatora.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego miesiąca weszła już w życie część zmian upraszczająca zasady płatnego postoju w Gdyni. Najważniejsze zmiany, które już obowiązują to:

  • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania (powstałej z połączenia dotychczasowych stref A, B i C)
  • Mieszkańcy nieruchomości graniczących ze strefami uzyskali możliwość zakupu abonamentu typu „M”;
  • Wprowadzono możliwość rozszerzenia granic obowiązywania abonamentu mieszkańca o część drugiej strefy (jeśli znajduje się ona w promieniu 300 metrów od miejsca zameldowania);
  • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosi 150 zł (wcześniej wynosiła 200 zł z możliwością obniżenia do 150 zł w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni);
  • Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona o ulicę Batalionów Chłopskich w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana;
  • Wniesienie opłaty w droższej strefie (Śródmiejskiej) upoważnia do postoju w tańszej strefie;
  • Prawo do zakupu abonamentu typu „M” mają osoby korzystające z pojazdu na podstawie umowy użyczenia, przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).

 

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście z prawej strony budynku)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. 58 764 40 21, 58 764 40 22

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 – 17:30

wtorek – piątek 7:30 – 15:00

Informacji udziela również Gdyńskie Centrum Kontaktu:

tel. 58 626-26-26

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: