Budowa węzła Karwiny – zmiany w organizacji ruchu

panorama na Węzeł Karwiny, fot. archiwalne Marcin Mielewski

Trwają prace drogowe związane z budową węzła Karwiny. Od poniedziałku 4 września na ul. Wielkopolskiej, Starodworcowej i Korzennej w Gdyni zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

 

– Jako samorząd zdajemy sobie sprawę z uciążliwości przedłużającej się budowy Węzła Karwiny, zmęczenia tą sytuacją mieszkańców, a także wprowadzanych zmian organizacji ruchu, generujących zatory i wydłużających powroty do domów. Niestety jest to niezbędne do zrealizowania całego zadania na tak dużym obszarze – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Dołożymy wszelkich starań aby inwestycja zakończyły się wg. obowiązującego harmonogramu i maksymalnie zminimalizujemy utrudnienia drogowe, podczas wykonywanych robót, planowanych w najbliższym czasie.

Ze względu na prowadzone roboty drogowe zamknięciu ulegnie ul.Starodworcowa przy skrzyżowaniu z ul. Wielkopolską. Trasę objazdu w kierunku ul.Starodworcowej poprowadzona zostanie przez ul. Źródło Marii, ul. Orną oraz ul. Maszopów. Alternatywny objazd poprowadzony zostanie przez ul. Radosną. Od strony ul.Starodworcowej objazd poprowadzono przez ul. Wschodnia oraz ul. Źródło Marii.

W związku z brakiem możliwości wjazdu w ul. Starodworcową pojazdów komunikacji miejskiej, trasa ich zostanie poprowadzona po trasie objazdu – ul. Źródło Marii, ul.Orną oraz ul. Maszopów i ul. Wschodnią. Dodatkowy przystanek dla pasażerów komunikacji zbiorowej zaprojektowany został w ciągu ul. Wielkopolskiej przed skrzyżowaniem z ul. Źródło Marii. Ze względu na zmienioną trasę pojazdów ZKM, w ciągu ulic Maszopów i Wschodniej wdrożony zostanie jeden kierunek ruchu.

mapa organizacji ruchu do ulicy Starodworcowej
Mapa źródło: openstreetmap.org: objazd do ul. Starodworcowej

Prawe pasy ruchu w ciągu na obu jezdniach ul.Wielkopolskiej, wykonane w układzie drogowym docelowo jako buspasy będą zamknięte jak dotychczas. W ciągu ul. Wielkopolskiej na jezdni w kierunku Dąbrowy ze względu na brak możliwości skrętu w lewo, wyznaczono pas do zawracania w kierunku ul.Radosnej.

Ponadto od 4 września cała ulica Korzenna będzie zamknięta na czas prowadzenia prac. W ramach indywidualnych uzgodnień z mieszkańcami (Korzenna 4 i Korzenna 6) oraz przedstawicielami parafii pw. Św. Jadwigi (Korzenna 2), podczas prowadzenia robót zapewniony zostanie stały dojazd do przedmiotowych adresów. Dojazd w zależności od postępu prac, odbywać się będzie naprzemiennie od ul. Wielkopolskiej lub od ul. Korzennej. Taka zmiana organizacji ruchu potrwa około 1,5 miesiąca.

mapa zamknięcia i objazdu do ul. Korzennej
Mapa źródło: openstreetmap.org: objazd do ul. Korzennej.

Prosimy kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na znaki i poruszanie się zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Od 4 września przejazd w obu kierunkach ul. Wielkopolskiej, zarówno do centrum miasta, jak i w kierunku Dąbrowy będzie odbywał się dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Natomiast wczoraj nastąpiło otwarcie fragmentu ul.Wielkopolskiej,  kierowcy mogą poruszać na odcinku od ul. Korzennej w kierunku Dąbrowy, przeważnie już dwoma nowymi pasami jezdni oraz uruchomiona została sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicWielkopolska/Starodworcowa/Nałkowskiej, co za tym idzie otwarto wjazd w ul. Nałkowską. Prosimy wciąż o ostrożną jazdę na tym odcinku – z uwagi na prowadzone prace i możliwe chwilowe utrudnienia np. na obwodnicy, możliwe będą pewne modyfikacje w organizacji ruchu.

Zaawansowanie prac
Prace wykonywane są w ramach inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny” – faza 1. Stan zaawansowania prac to około 64 procent. Zakres realizowanych robót w ramach zadania obejmuje obszar ulicy Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej od ulicy Górniczej do ul. Parkowej i Racławickiej  oraz ulicę Strzelców wraz z pętlą autobusową.

W ostatnim czasie, wykonawca dokonuje wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, wszystkich warstw konstrukcyjnych i krawężników jezdni na fragmencie od skrzyżowania z ulicami Sopocką i Strzelców aż do ulicy Małe Karwiny, na tym obszarze zgodnie z harmonogramem prace zakończyć się mają do 3 września. Obecnie realizowane są kolejne skrzyżowania i odcinki, kontynuowane są również prace związane z budową chodników i ścieżek rowerowych w zakresie całego zadania. Na bieżąco, opracowywane i wprowadzane są  projekty tymczasowych organizacji ruchu oraz wykonywane są prace przygotowawcze dla kolejnych odcinków.

Zakres inwestycji
Przypomnijmy, że cała inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowań, wraz z udogodnieniami dla rowerzystów i pieszych. W sąsiedztwie PKM Gdynia Karwiny powstanie jednopoziomowy parking typu Park&Ride, który zapewni miejsce 140 samochodom i motocyklom (w tym 20 osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Bike&Ride pomieści zaś co najmniej 50 rowerów, a 600 m dróg dla jednośladów pomoże swobodnie dotrzeć do i z węzła. Strefa Kiss&Ride pozwoli z kolei na krótki postój trzem pojazdom. Nowoczesna infrastruktura dla autobusów i trolejbusów, do której prowadzić będzie blisko 3 km buspasów, umożliwi sprawne skomunikowanie środków transportu zbiorowego. W ramach inwestycji nie zabraknie energooszczędnego oświetlenia i zieleni: 35 800 metrów kwadratowych trawników, 140 nowych drzew oraz krzewów i kwiatów.
Aktualny koszt inwestycji to 98 982 658,80 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
oznakowanie :flaga Polska, Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i Funduszy Europejskich

// gdynia.pl

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: