Dialog techniczny w sprawie witomińskiej wieży widokowej

Uczestnicy dialogu technicznego w sprawie witomińskiej wieży widokowej/ fot.ZDiZ

Dwie firmy wzięły udział w tzw. dialogu technicznym dotyczącym ponad 14-metrowej wieży widokowej znajdującej się w rejonie ulicy Kieleckiej na Witominie. Dialog poprowadził gdyński Zarząd Dróg i Zieleni. Taka forma konsultacji z ekspertami to ważny głos w dyskusji i decyzjach dotyczących dalszych losów tego leśnego obiektu.

W 2016 roku Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przygotowała Ekspertyzę techniczną wieży, która m.in. określiła jej parametry i faktyczny stan jej poszczególnych elementów. Dokument ten stanowił punkt wyjścia do dialogu technicznego, oficjalnie ogłoszonego w styczniu br. przez gdyński ZDiZ.

Doceniamy potencjał społeczny i turystyczny witomińskiej wieży. Dlatego też przeprowadziliśmy dialog techniczny z firmami, które przedstawiły swoje koncepcje dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy tego obiektu. Tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszańców, którzy aktywnie zabiegają o przywrócenie świetności witomińskiej wieży. Sugestie i rekomendacje ekspertów będą dla nas bardzo cenne.  Pozwolą nam m.in. prawidłowo oszacować skalę środków budżetowych, które moglibyśmy przeznaczyć na działania inwestycyjne związane z tym obiektem – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Uczestnicy dialogu technicznego w sprawie witomińskiej wieży widokowej/ fot. M. Białoskórska, ZDiZ

 

Przypomnijmy, że wieża widokowa stanęła w witomińskim lesie w 1981 roku. Co ciekawe, jej konstrukcja dosłownie „spadła” z nieba przy udziale wojskowego helikoptera. To była jedyna możliwość na zmontowanie jej w tej lokalizacji, gdyż dukty leśne, duże spadki terenu porośnięte drzewami uniemożliwiały i nadal utrudniają swobodny przejazd ciężkiego sprzętu pod teren wieży. Warunki te także obecnie wpływają negatywnie na podejmowanie tam działań budowlanych czy sprawowanie nadzoru technicznego nad tym obiektem. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, ZDiZ zorganizował dialog techniczny z doświadczonymi firmami projektowymi. Taki rodzaj konsultacji ma pomóc w przygotowaniu planu bezpiecznego gospodarowania tym obiektem.

Swoje pomysły zaprezentowali przedstawiciele dwóch firm. Jedną z nich jest firma z Gdańska – Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska. Drugą koncepcję przedstawił Michał Kempiński, właściciel warszawskiej Pracowni Architektonicznej.

– Przeprowadziłyśmy bardzo konstruktywne rozmowy. Poznaliśmy wstępne opinie architektów dotyczące możliwości remontu konstrukcji wieży, a nawet możliwość postawienia tam całkiem nowego, wyższego obiektu. Ważnym elementem rozmów było też przystosowanie terenu wokół niej do obowiązujących standardów dostępności i wykorzystanie jej potencjału turystycznego. Chcemy zgodnie z oczekiwaniami gdynian, zadbać nie tylko o wieżę, ale zbudować spójną koncepcję zagospodarowania tego terenu – tłumaczy Andrzej Ryński, dyrektor ds. infrastruktury w gdyńskim ZDiZ.

Zgodnie z procedurą, po zakończeniu dialogu, zostanie przygotowany protokół. Będzie on punktem wyjścia do zaplanowania budżetu na tę inwestycję, a następnie uruchomienia odpowiednich procedur postępowania przetargowego w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu