Informacja dot. przygotowania do utrzymania zimowego dróg w sezonie 2017/2018
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Strona Główna pozostałe aktualności

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu Gminy wykonuje obowiązki dotyczące utrzymania zimowego dróg publicznych i dróg wewnętrznych należących do gminy (jezdni, chodników, dróg rowerowych) a także innych ciągów komunikacyjnych, np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów.

W okresie sezonu zimowego (od listopada do połowy kwietnia) firmy te odpowiadają za pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne usuwanie skutków zimy na jezdniach, pieszych ciągach komunikacyjnych i drogach rowerowych.
W ramach Akcji Zima, do utrzymania przejezdności na ulicach, w gotowości jest: 35 pługo-posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 3 pługi klinowe, 23 ciągniki z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach i 1 ładowarka samojezdna. Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Dzięki temu możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Dodatkowo, na potrzeby utrzymania zimowego ciągów pieszych, dróg rowerowych i strefy płatnego parkowania, wykonawcy zabezpieczyli: 27 ciągników z pługami i 9 samochodów ciężarowych.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach w prowadzeniu akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do:
- Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (tel.  58 76 12 080)
- Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania – w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi, o lokalnym znaczeniu, należą zaliczone do III i IV kategorii utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 462 km.
Do usuwania skutków zimy wykonawcy przystępują równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III i IV kategorii prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu, dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów i pługo-piaskarek). Pozostałe ulice, niewłączone do stałego utrzymania zimowego, będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.
W celu ochrony terenów zieleni wzdłuż niektórych ulic m. in.: Władysława IV, Wielkopolska czy Plac Kaszubski, montowane są specjalne osłony chroniące cenną roślinność przyuliczną przed nadmiernym wpływem środków chemicznych. Ponadto, na części ulic o małym znaczeniu komunikacyjnym (jezdnie kat. IV), jako podstawowe działania przyjęto jedynie odśnieżanie jezdni i, w razie konieczności, posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piaskowo-solna zamiast samej soli). Dotyczy to m.in. jezdni al. Jana Pawła II, ul. Przebendowskich, ul. Kasztanowej, ul. Miodowej, Balladyny i niektórych ulic w pozostałych dzielnicach miasta.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

Rejon/część miasta

obszar objęty utrzymaniem

firma odpowiedzialna za utrzymanie zimowe jezdni dróg

Część AI/1:

drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo.

Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

 

Część AI/2:

drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. I i II) w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja.

Część AII/1:

drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. I i II) w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek

Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

 

Część AII/2:

drogi głównego układu komunikacyjnego (kat. Is, I i II)
w dzielnicach: Babie Doły, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu.

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

 

sektor 1:

drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście.

P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski

 

sektor 2:

drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Pustki Cisowskie – Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana.

REMONDIS Sp. z o.o.,

Podwykonawca:

P.T.H.U. JAGAN

Jacek Kalinowski

 

sektor 3:

drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo.

Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD" sp. j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski

 

sektor 4:

drogi III kategorii w dzielnicach: Mały Kack, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja i częściowo w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo,

Technika Sanitarna Sp. z o.o.

Podwykonawca:

PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.

 

sektor 5:

drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Chwarzno - Wiczlino

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

 

sektor 6:

drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa

Technika Sanitarna Sp. z o.o.

Podwykonawca:

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.J.

 


Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Łączna powierzchnia to ok. 713,5 tys. m2 (w tym drogi i pasy rowerowe o długości ok. 60 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 63 tys. m2).

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

Rejon miasta

Obszar (dzielnice) objęte utrzymaniem

firma odpowiedzialna za utrzymanie zimowe ciągów pieszych i dróg rowerowych

Rejon "I”

Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II (w tym Strefa Płatnego Parkowania)

JAC-TOM Jacek Pieprzowski

Podwykonawca:

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

 

Rejon "II”

Kamienna Góra(w tym Strefa Płatnego Parkowania)

JAC-TOM Jacek Pieprzowski

 

Rejon "III"

Wzg. Św. Maksymiliana

Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD" sp.j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski

Rejon "IIIA"

Śródmieście (w tym Strefa Płatnego Parkowania)

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

 

Rejon "IV"

Redłowo, Orłowo

„PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna

Rejon "V"

Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.

Rejon "VI"

Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino

Rejon "VII"

Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo

Green Art. Acer Piotr Dettlaff

Rejon "VIII"

Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, tereny przyportowe w Śródmieściu

Green Poland Krzysztof Polakowski


Wykonawcy zobowiązani są, w pierwszej kolejności, do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz z miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przypomina, że zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t.) oraz Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Nr X/182/15 z dnia 24 czerwca 2015r. z późn. zmianami), to właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania dróg i chodników na obszarze, który do nich należy. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.).
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie - ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń - chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Uprzątnięcie chodnika ze śniegu lub lodu powinno nastąpić z co najmniej 2/3 jego szerokości. W przypadku, gdy przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia, chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
Właściciel nieruchomości nie musi natomiast oczyszczać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 
Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.)
i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskość).

zima201718

Układ najważniejszych dróg zimowego utrzymania w Gdyni


<- Powrót