Do pobrania
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Procedury związane ze składaniem dokumentów opisane są w rozdziale Sprawy do załatwienia.
Druki do pobrania zapisane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader) i/lub DOC (Microsoft Word)

Druki i formularze                                                                       

Dział Dróg

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe związanej z utrzymaniem dróg PDF || DOC
Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody innej niż osobowa czy w pojeździe,
związanej z utrzymaniem dróg
PDF || DOC
Wniosek o zajęcie pasa drogowego (związany z pracami budowlanymi) PDF || DOC
Załącznik nr do wniosku (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) PDF || DOC
Wniosek o wydanie protokołu zwolnienia pasa drogowego do PINB PDF || DOC
Wniosek o zajęcie pasa drogowego na wyłączność (ustawienie kontenera, worka na gruz, akcje promocyjne i inne, niezwiązane z robotami drogowymi) PDF || DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I na okres 6 lub 12 miesięcy PDF||DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II na okres 12 miesięcy PDF|| DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. III/IV/V/VI na 6/12/24 miesięcy PDF|| DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. VII jedno lub wielokrotny PDF|| DOC


Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych

Wykaz załączników do zgłoszenia odbioru robót w zakesie kanalizacji deszczowej
Oświadczenie w sprawie opłat za zmniejszenie retencji terenowej
Zgłoszenie rozpoczęcia robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej
PDF || DOC
Zgłoszenie do odbioru zakończonych robót w zakresie sieci, przyłącza/y kanalizacji deszczowej PDF || DOC

Dział Uzgodnień

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej PDF || DOC
Wniosek o zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym obiektu bud. lub urządzenia niezwiązanego z potrzebiami ruchu drogowego PDF || DOC
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego PDF
|| DOC
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej PDF || DOC
Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy sieci PDF || DOC
Wniosek o waydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej PDF || DOC


Strefa Płatnego Parkowania

Upoważnienie PDF || DOC
Formularz rejestracyjny M PDF || DOC
Formularz rejestracyjny N PDF || DOC

Inne dokumenty                                                             

Standardy dostępności dla miasta Gdyni

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni

Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na terenie Gdyni
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 10 lipca 2012r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 1 września 2015r.

Koncepcję Tras Rowerowych dla Śródmieścia i Kamiennej Góry

<- Powrót