Dwie oferty na budowę północnej bazy LIZUD

Nowa flota pojazdów specjalnych//fot.T.Kozieł

Od listopada 2020 roku utrzymanie gdyńskich ciągów komunikacyjnych realizowane jest w systemie zintegrowanym. Oznacza on, że firmy podwykonawcze dbają o zabezpieczanie m.in. mniejszych ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych, a na głównym układzie komunikacyjnym działają służby Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg. Pojazdy oraz pracownicy LIZUD stacjonują na tzw. południowej bazie przy ul. Starochwaszczyńskiej, ale jeszcze w tym roku ma powstać druga baza techniczna, która usprawni procesy utrzymaniowe m.in. w części północnej miasta.

– Na bieżąco analizujemy każdą przeprowadzoną akcję zimową nie tylko pod kątem kosztów, ekologii ale również czasu dojazdu do każdego rejonu miasta. Bierzemy pod uwagę nie tylko nasze doświadczenia, ale też głosy mieszkańców i konsekwentnie usprawniamy działania zimowe. Druga baza przy ul. Północnej pozwoli na szybką reakcję naszych służb utrzymaniowych na Pogórzu, Obłużu, Oksywiu i Babich Dołach.  Dlatego też dokładnie weryfikujemy oferty wykonawców, którzy chcą podjąć się realizacji tej inwestycji – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W przetargu na budowę drugiej bazy technicznej LIZUD wpłynęły oferty z firm: Eurovia Polska S.A. oraz ROKA Budownictwo Sp. z o.o. Oferta pierwszej firmy opiewa na kwotę 2 962 007,30 zł. Z kolei drugi wykonawca zaoferował wykonanie budowy za 2 988 262,11 zł. Każda z firm deklaruje wykonanie bazy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Obie oferty przekraczają założony budżet, który został oszacowany na sumę 2 116 442,14.

Zakres robót jakie Wykonawca ma przeprowadzić na terenie bazy północnej obejmuje m.in.:

– wykonanie elementów ogrodzenia terenu, bramy oraz szlabanu

– montaż tablic informacyjnych oraz pylonu oświetleniowego

– wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i zasilania placu budowy dla poboru mocy

– wykonanie oświetlenia terenu wraz z montażem instalacji nadzoru wizyjnego

– wykonanie zasilenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych do zbiornika zamkniętego

– montaż kontenerowego zaplecza biurowo- socjalnego wraz z wyposażeniem

– montaż namiotu na sól z wytwornicą solanki i zbiornika na solankę

– montaż kontenera magazynowego i wiaty magazynowej

– budowę punktu zasilania EE dla samochodów elektrycznych

– remont istniejącej nawierzchni oraz odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych

– Komunalny model utrzymania dróg zakłada obsługę głównego układu komunikacyjnego z rejonu dwóch baz. Obecnie prowadzimy nasze działania z naszej pierwszej bazy, zlokalizowanej na południu miasta. Z uwagi na trwającą budowę trasy S6 i zatory drogowe, nasze pługo-posypywarki mają mocno utrudniony dojazd do północnych dzielnic Gdyni. Dlatego też optymalne będzie wybudowanie drugiej, bliźniaczej bazy technicznej LIZUD, gdzie będzie stacjonować część floty pojazdów specjalnych i pozostała kadra składająca się z kierownictwa bazy północnej, dyspozytorów, konserwatorów oraz kierowców – podkreśla Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zgodnie z przygotowaną już dokumentacją projektową, ponad 0,7 ha działka przy ul. Północnej, podobnie jak ta przy ul. Starochwaszczyńskiej, ma zostać przystosowana do optymalnej obsługi procesów polegających na letnim i zimowym utrzymaniu dróg.

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu