Gdynia gotowa na nadejście zimy

Gdynia gotowa na nadejście zimy

Gdynia ogłosiła gotowość do łagodzenia negatywnych skutków zimy. Mimo sprzyjającej pogody, pracownicy, sprzęt i środki do posypywania nawierzchni są w pogotowiu.

W nadchodzącym sezonie zimowym Dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni będzie realizował siłami własnymi prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na jezdniach i parkingach o łącznej długości 237 km. Gdynia jest w gotowości zimowej od 14 listopada do końca marca.

– Sprzęt LIZUD to 16 pługo-posypywarek i 4 pojazdy wolnobieżne zaopatrzone w pługi do pracy w ciężkich warunkach. Aby zoptymalizować działania, miasto zostało podzielone na dwa rejony: północny i południowy. W obu rejonach funkcjonują bazy referatu technicznego z zapleczem socjalnym i sprzętowym. Obie bazy LIZUD działają bez przerwy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Południowa i północna baza LIZUD pracują w systemie 24-godzinnym obsługując po 118,5 km dróg. Na bazach zapewniona jest obsada pracowników, pojazdy specjalne oraz inne niezbędne sprzęty do działań.

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg // fot. Marcin Mielewski ZDiZ

– Bazy LIZUD są wyposażone w dwa magazyny soli o powierzchni 500 m2 mogące pomieścić łącznie 2 tys. ton soli do zimowego utrzymania dróg, dwie wytwornice solanki wraz ze zbiornikiem, 2 zbiorniki paliwa (każdy o pojemności 5m3), wiaty magazynowe i stanowiska obsługi codziennej pojazdów. Sprzęt został poddany przedsezonowym przeglądom i niezbędnej konserwacji – zaznacza Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

W ramach umów przetargowych Gdynia ma zapewnione łańcuchy dostaw soli drogowej i paliwa na czas zimowy. Utrzymanie 255 km dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, ciągów pieszych i dróg rowerowych na terenie gminy objęte są umowami z wykonawcami zewnętrznymi.

Zgodnie z przyjętymi standardami oczyszczania dróg na terenie Gdyni, rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zimy tj. pługowanie jezdni i posypywanie środkami chemicznymi rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu informacji meteorologicznych o przewidywanym wystąpieniu zjawisk zimowych, tak aby zapewnić utrzymanie przejezdności dróg w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo ruchu samochodowego i funkcjonowanie komunikacji miejskiej, nie później niż w ciągu godziny od wystąpienia zjawiska. W oparciu o aktualne prognozy pogody, z wyprzedzeniem minimalizowane będzie ryzyko oblodzenia dróg.

Przypominamy, że obowiązki zimowe mają również właściciele nieruchomości i zarządcy, dotyczy to dróg wewnętrznych i chodników przylegających do nieruchomości. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni odpowiada wyłącznie za drogi i chodniki będące w jego utrzymaniu.

Hala solna na terenie bazy LIZUD
Hala solna na terenie bazy LIZUD // fot. Marcin Mielewski ZDiZ

Gdzie zgłaszać potrzebę odśnieżenia ulicy czy chodnika?

Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD przyjmuje zgłoszenia i interwencje mieszkańców w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:30, dotyczące dodatkowych potrzeb odśnieżenia dróg gminnych, chodników czy ścieżek rowerowych oraz informacje o zagrożeniach na drogach lub informacje o utrudnieniach w komunikacji pod nr. tel. 725 269 686.

Zgłoszenia po godzinach pracy referatu, w weekendy i święta  przyjmuje dyżurny Straży Miejskiej pod nr. tel. 986.

Za zimowe utrzymanie Obwodnicy Trójmiasta odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zadbaj o własne bezpieczeństwo

Równie ważna jak zimowe utrzymanie dróg, jest rozwaga kierowców. Pamiętajmy o tym aby dostosować prędkość jazdy do warunków na drodze, szczególnie gdy temperatura w nocy spada poniżej zera a w ciągu dnia jest na plusie. Przy takich warunkach pogodowych, jezdnia która wydaje się być tylko mokra, w rzeczywistości jest pokryta cienką, bardzo śliską warstwą lodu.

Pamiętajmy również o tym, aby przez sezonem zimowym zadbać o nasze pojazdy. Sprawdźmy stan hamulców, oświetlenie pojazdu oraz wymieńmy opony na zimowe.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze: