Jak zmienią się stawki za zajęcie pasa drogowego

Ogródek gastronomiczny przy ul. Starowiejskiej

Mamy ważne informacje dla gastronomików, firm budowlanych, właścicieli ogródków oraz mieszkańców prowadzących remonty. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę, która zmieni wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego w poszczególnych kategoriach branżowych oraz uszczegóławia kwestie związane m.in. z wyrzucaniem gruzu.

W ramach uchwały zostanie wprowadzonych łącznie kilkadziesiąt zmian, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy posiadają ogródek czy planują remont swojej posesji.

– Niektóre zmiany uchwały precyzują nazewnictwo, inne dotyczą wysokości opłat. Uporządkowane zostały też kwestie związane chociażby z estetyką wiat śmietnikowych i problemem zalegających worków zwierających odpady. Uchwała zawiera też bardzo istotne kwestie dla branży gastronomicznej, które przedstawiliśmy w naszym gdyńskim falochronie. Zgodnie z wcześniejszą decyzją prezydenta Wojciecha Szczurka, zdecydowaliśmy się utrzymać preferencyjną stawkę dzienną na ogródki gastronomiczne – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Preferencyjne stawki dla branży gastronomicznej i usługowo-handlowej

Przypomnijmy, że przed pandemią stawki za zajęcia pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne wynosiły:
• dla dróg krajowych i wojewódzkich: 0,60 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 1,20 zł/m2/dzień

Uchwała wprowadza jedną stawkę dzienną za zajęcie pasa drogowego na ogródek gastronomiczny dla wszystkich kategorii dróg, która wynosi 1 grosz za metr kwadratowy.

Kolejna zmiana w uchwale zainteresuje właścicieli lokali handlowych, usługowych, handlowo – usługowych, wystawowych lub ekspozycyjnych, którzy zdecydują się na wystawianie stoisk sprzedażowych lub ekspozycyjnych poza teren swoich lokali. Uchwała zawiera zapis, który obniża wysokość opłaty za tego typu stoiska do 3 zł/ m2/ dzień. Dotychczas opłata za ten rodzaj zajęcia pasa drogowego wynosiła 6 zł za 1 m2 za dzień. To kolejna ważna ulga dla przedsiębiorców, którzy szczególnie w czasie pandemicznych restrykcji, szukają szansy na „wyjście” ze swoją ofertą poza obręb lokalu.

Kontenery, worki na gruz i inne odpady

W uchwale znajduje się również zapis dotyczący opłaty za postawienie w pasie drogowym kontenerów i worków na gruz. Niestety w rzeczywistości w workach składowane są inne materiały niż zadeklarowane. Dlatego zapis ten został rozszerzony o materiały takie jak ziemia lub inne odpady.  Stawka dzienna za metr kwadratowy wyniesie 5 złotych na wszystkich kategoriach dróg. Jeśli jednak odpady będą gromadzone poza kontenerami, workami lub innymi przeznaczonymi do tego pojemnikami, to stawka ta wzrasta do 10 złotych za metr kwadratowy.

– Niestety gromadzenie odpadów poremontowych, bez poszanowania zasad porządku jest częstą praktyką. Wysokość tej opłaty ma zatem zobligować ekipy budowlane czy też osoby nadzorujące inwestycje o dbałość i porządek w rejonie pasa drogowego. Chcemy uczulić firmy i mieszkańców na kwestie środowiskowe. W Gdyni promujemy zachowania proekologiczne, segregację odpadów i stawiamy nacisk na przestrzeganie zasad ładu przestrzennego – dodaje wiceprezydent Łucyk.

Wiaty śmietnikowe

Mając na względzie właściwe gospodarowanie zasobami Gminy Miasta Gdyni dostosowano wysokość  stawek do opłat za dzierżawę terenu poza pasem drogowym. Jeżeli nie ma możliwości umieszczenia pojemników na odpady poza pasem drogowym, to stawka opłaty dziennej wyniesie 4 grosze za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego każdej kategorii drogi publicznej. Jeśli jednak taka przestrzeń jest dostępna, to stawka wyniesie 2 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich, 1 zł dla dróg powiatowych i gminnych.

Ogródki przydomowe

Uchwała precyzuje także wysokość stawki za przydomowe ogródki. Rozgranicza je na te zagospodarowane z ogrodzeniem oraz niezagospodarowane bez ogrodzenia. Wysokość stawki dziennej za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na wyłączność dla ogródka zagospodarowanego z ogrodzeniem wyniesie 3 grosze, a za ogródek niezagospodarowany bez ogrodzenia – 1 grosz.

Urządzenia wolnostojące

Zmienia się też zapis o urządzeniach wolnostojących. Stawka dzienna za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na wyłączność za urządzenia służące do sprzedaży, dystrybucji lub ekspozycji produktów lub usług, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty oraz urządzenia chłodnicze wyniesie 10 złotych.

Obiekty budowlane, w tym handlowe, usługowe, handlowo–usługowe, obudowy śmietników z miejscem gromadzenia odpadów, ogrodzenia-wraz z ich nadziemnymi elementami

Wzrośnie również wysokość stawek dziennych za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Oznacza to, że stawka za zajęcia pasa drogowego przez obiekty budowlane, w tym handlowe, usługowe, handlowo – usługowe, obudowy śmietników z miejscem gromadzenia odpadów, ogrodzenia –  wraz z ich nadziemnymi elementami na drogach krajowych i wojewódzkich wzrośnie do 2 zł, a na drogach powiatowych i gminnych do 1 zł.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wszystkie wnioski o zajęcia pasa drogowego można pobrać tu: https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,1480/wydawanie-zezwolen-na-zajecie-pasa-drogowego,485826

 

 

 

 

 

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu