Jeszcze lepsze zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej

Zbiornik retencyjny przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie

Gdynia przygotowuje się do szczegółowej inwentaryzacji i analizy sieci kanalizacji deszczowej. Celem jest jeszcze lepsza kontrola i zarządzanie wodami opadowymi.

Dokładna inwentaryzacja i ewidencja sieci pozwoli na lepszą kontrolę oraz jeszcze lepsze planowanie działań. Pierwszym etapem jest wprowadzenie skutecznego narzędzia geoinformatycznego do zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz wodami opadowymi na terenie Gdyni.

Dotyczy to kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie Prezydenta Miasta Gdyni lub Gminy Miasta Gdyni. Aby zintensyfikować działania, Prezydent Gdyni powołał zespół, w którego skład weszli specjaliści z Urzędu Miasta, Gdyńskiego Centrum Informatyki oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

– Chcemy jeszcze lepiej kontrolować i ewidencjonować sieć kanalizacji deszczowej. Pierwszym etapem jest wprowadzenie danych do nowego systemu. Taka inwentaryzacja pozwoli na analizę całej sieci – mówi Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Do systemu wprowadzone zostaną dane z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta, dokumentacji powykonawczej odbiorowej oraz z przeglądów sieci będących w zarządzie ZDiZ. Proces ten rozpocznie się w najbliższych miesiącach.

– Systemy geoinformatyczne umożliwiają wydajne zbieranie oraz analizowanie danych i informacji o kluczowym znaczeniu dla efektywnego zarzadzania systemem kanalizacji deszczowej. Pozwoli to zastąpić procedury papierowe i ręczne wprowadzanie danych, co znacznie zmniejszy czas i koszty związane z inspekcjami, bieżącą eksploatacją i rozwojem sieci – tłumaczy Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Gdynia wciąż wprowadza nowe rozwiązania w celu usprawnienia zarządzania wodami opadowymi. W ostatnim czasie informowaliśmy o wdrożeniu przez Zarząd Dróg i Zieleni innowacyjnego i interaktywnego narzędzia planistycznego Scalgo Live. Oprogramowanie służy do rozpoznawania naturalnego spływu wód opadowych oraz wykrywania miejsc potencjalnych zagrożeń. Posiada funkcje, które pozwolą na planowanie budowy odpowiednich zagłębień lub w niektórych przypadkach zbiorników retencyjnych.

Prowadzone są również działania na rzecz poprawy retencji wody deszczowej. W ostatnim czasie ciekawe rozwiązanie zostało wprowadzone przy ul. Batorego, gdzie powstał zieleniec, który poprawi retencję poprzez ograniczenie odpływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: