Jeszcze lepsze zarządzanie wodami opadowymi

Narzędzie planistyczne Scalgo Live

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wdraża innowacyjne i interaktywne narzędzie planistyczne, które pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie wodami opadowymi.

– Gdynia od wielu lat dba o klimat i prowadzi różnorodne działania na rzecz między innymi poprawy retencji wody deszczowej. Sukcesywnie wdrażamy nowe rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie wodami opadowymi – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Nowe narzędzie planistyczne Scalgo Live, z którego korzystać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni służy do rozpoznawania naturalnego spływu wód opadowych oraz wykrywania miejsc potencjalnych zagrożeń. Oprogramowanie posiada funkcje, które pozwolą na planowanie budowy odpowiednich zagłębień lub w niektórych przypadkach zbiorników retencyjnych.

– Narzędzie pozwoli nam jeszcze lepiej zarządzać wodami opadowymi w Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem spływu powierzchniowego. Dzięki narzędziu, możliwa będzie między innymi analiza ścieżki spływu powierzchniowego i zarządzanie miejscami potencjalnego zagrożenia podtopieniami, zbierania się nadmiernej ilości wód opadowych i ew. podtopień. Będziemy mogli jeszcze lepiej planować prace zaradcze – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Obecnie narzędzie jest wdrażane, w najbliższych dniach pracownicy Samodzielnego Referatu Wód Opadowych przejdą specjalistyczne szkolenie.

 

 

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: