Kolejny etap prac na ul. 10 Lutego

na pierwszym planie znaki drogowe i trwające prace drogowe - układanie kostki brukowej. Widoczny pracownik, w tle jezdnia i budynki

W najbliższy weekend przeprowadzony zostanie kolejny etap prac na ul. 10 Lutego. Po ułożeniu na nowo kostki kamiennej, prace obejmą nawierzchnię bitumiczną. Roboty będą wiązać się ze zmianami w organizacji ruchu. Aby zminimalizować utrudnienia –  prace zostaną przeprowadzone w trakcie jednego weekendu.

Na początku czerwca rozpoczęły się prace na ul. 10 Lutego polegające na ułożeniu na nowo kostki brukowej na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława IV (kier. Dworzec Główny). W ramach prac, najpierw rozebrana została istniejąca nawierzchnia, rozebrana została również podbudowa i wykonana została nowa. Obecnie, dobiegają końca prace polegające na układaniu na nowo kostki brukowej, na remontowanym odcinku dostępny jest jeden pas ruchu w kier. Dworca Głównego.

W piątek 21 czerwca w godzinach wieczornych rozpocznie się drugi etap prac na wspomnianym odcinku od 10. Lutego. Na czas remontu nawierzchni bitumicznej wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu:

  • ruch w obie strony na remontowanym odcinku ulicy odbywać się będzie południową stroną jezdni,
  • zamknięty zostanie wjazd w ul. Zygmunta Augusta, ruch na tej ulicy (na fragmencie od ul. Starowiejskiej) odbywać się będzie dwukierunkowo,
  • zamknięty zostanie wjazd w ul. Władysława IV, ruch na tej ulicy (na fragmencie od ul. Wójta Radtkego) odbywać się będzie dwukierunkowo.

Prace i związane z nimi utrudnienia zakończą się w poniedziałek 24 czerwca przed porannym szczytem komunikacyjnym.

schemat, mapa z zaznaczonymi zmianami w organizacji ruchu
źródło: OpenStreetMap

Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, szczegóły znajdują się na stronie ZKM.

Po zakończeniu tego etapu, z przyczyn technologicznych, w dalszym ciągu obowiązywać będzie poprzednia (obecnie obowiązująca) organizacja ruchu – tj. w kierunku Dworca Głównego dostępny będzie jeden pas ruchu. Podbudowa betonowa nawierzchni z kostki musi uzyskać odpowiednią wytrzymałość, w związku z tym nawierzchnia z kostki na fragmencie  ul. 10 Lutego (w kier. Dworca Głównego) zostanie udostępniona na początku przyszłego miesiąca. Całość prac – zgodnie z zapowiedzią – powinna zakończyć się na początku lipca. Harmonogram może ulec zmianie, roboty są uzależnione od warunków pogodowych.

Remont nawierzchni ul. 10 Lutego to jeden z priorytetów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Po naprawie nawierzchni na placu Konstytucji i na ul. Dworcowej, to kolejny etap zmian w Śródmieściu Gdyni polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

– Z uwagi na stan nawierzchni, roboty drogowe na tym odcinku są konieczne do wykonania. Celowo wykonywane są one przed największym sezonem turystycznym oraz w trakcie kończącego się roku szkolnego, gdy ruch jest mniejszy – podkreśla Marta Jastrzębska-Milewska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Prace na ul. 10 Lutego są realizowane w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków, gdyż wspomniana ulica znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków.

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: