Komunikat ws. umieszczania plakatów i haseł wyborczych

Komunikat Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Dot.: informacji nt. umieszczania plakatów i haseł wyborczych na terenie Miasta Gdyni.

W związku z trwającą kampanią wyborczą w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wyjaśnia zasady dotyczące umieszczania plakatów i haseł wyborczych na terenie miasta Gdyni zarządzanym przez ZDiZ.

W myśl art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta zapewnia na obszarze miasta odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Wykaz takich miejsc został określony Zarządzeniem Nr 806/19/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2019 r. i przekazany do wiadomości publicznej (tutaj tekst zarządzenia).

Zgodnie z art. 110 § 1 ww. ustawy umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Niestosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny, o czym stanowi art. 495 Kodeksu wyborczego.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni informuje, iż ze względu na zasady utrzymania bezpieczeństwa ruchu na obszarze podległym ZDiZ nie będzie wydawał takich zgód, bowiem ekspozycja materiałów wyborczych w pasach drogowych zasadniczo obniża czytelność oznaczeń oraz zakres widoczności. Doświadczenia ubiegłych kampanii wyborczych wskazują na liczne przypadki naruszeń zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy wskazać, iż art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego zobowiązuje policję lub straż gminną do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ekspozycja materiałów wyborczych doznaje więc ustawowego ograniczenia w pasie drogowym ze względu na bezpieczeństwo ruchu i zapewnienie bezpiecznego korzystania z pasa drogowego przez użytkowników dróg.

W związku z powyższym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż może być kwalifikowana jako naruszenie art. 110 par. 5 Kodeksu Wyborczego ekspozycja materiałów wyborczych:

  1. w pasach drogowych podstawowych ciągów komunikacyjnych- wykaz w załączeniu,
  2. w odcinkach 300 m od skrzyżowań poza ciągami wskazanymi zgodnie z pkt 1,
  3. w promieniu 300 m od obiektów koncentrujących ruch pieszy i kołowy w szczególności z udziałem dzieci (szkoły, przedszkola, biblioteki, kina, kościoły, lokale gastronomiczne, galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe itp.),
  4. w odcinkach 150 m od sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty, kładki itp.,
  5. w odcinkach 100 m od znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Straż Miejska będzie prowadzić w trakcie kampanii bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów Kodeksu wyborczego i przedstawionych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczących umieszczania w przestrzeni publicznej plakatów i haseł wyborczych w celu realizacji swoich ustawowych kompetencji z art. 110 par. 5 kodeksu wyborczego.

Dyrektor
(-) Roman Witowski

 

Wykaz podstawowych ciągów komunikacyjnych – dróg publicznych znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, wzdłuż których umieszczanie plakatów wyborczych może być traktowane jako stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

DROGI KRAJOWE

Lp Nr drogi Przebieg drogi w mieście Odcinek
1 6 ul. Morska od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /drogi ekspresowej/
2 20 ul. Chwaszczyńska od granicy miasta – do drogi nr 6 /drogi ekspresowej/

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

Lp Nr drogi Przebieg drogi w mieście Odcinek
1 468 Al. Zwycięstwa

ul. Władysława IV

Al. Marszałka Piłsudskiego

ul. Śląska

ul. Morska

od granicy miasta do ul. Władysława IV

od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka Piłsudskiego

od ul. Władysława IV do ul. Śląskiej

od Al. Marszałka Piłsudskiego do ul. Morskiej

od ul. Śląskiej do drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta)

2 474 ul. Chwaszczyńska

ul. Wielkopolska

od drogi kraj. nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) do ul. Wielkopolskiej

od ul. Chwaszczyńskiej do drogi wojewódzkiej nr 468 (Al. Zwycięstwa)

 

DROGI POWIATOWE

Lp Nr drogi Ulica
1 1412G Kartuska, Jaskółcza, Jałowcowa, Marszewska
2 1600G Hutnicza
3 1601G Północna
4 1602G Chylońska
5 1603G Piaskowa
6 1605G Pucka, kontradm. X. Czernickiego
7 1606G płk. Stanisława Dąbka
8 1607G Arendta Dickmana
9 1608G Zielona
10 1609G Eugeniusza Kwiatkowskiego, Estakada Kwiatkowskiego
11 1610G adm. J. Unruga, Bosmańska
12 1611G inż. J. Śmidowicza, Arciszewskich
13 1612G Janka Wiśniewskiego
14 1613G Droga Gdyńska /ul. Śląska – od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Wielkopolskiej/
15 1614G Aleja Solidarności
16 1615G Polska
17 1616G Jana z Kolna
18 1617G Tadeusza Wendy, Bernarda Chrzanowskiego
19 1618G Wójta Radtkego
20 1619G Plac Konstytucji, Dworcowa
21 1620G Podjazd, 10 Lutego, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II
22 1621G 3 Maja, Obrońców Wybrzeża
23 1622G Armii Krajowej
24 1623G Władysława IV /od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Jana z Kolna/
25 1624G Świętojańska, Plac Kaszubski, Portowa
26 1625G Warszawska
27 1626G Witomińska
28 1627G Kielecka, Rolnicza, Wielkokacka, 2 Morskiego Pułku Strzelców
29 1628G Aleja Marszałka Piłsudskiego /od ul. Władysława IV do Bulwaru Nadmorskiego/
30 1629G Legionów
31 1630G Redłowska
32 1631G Powstania Styczniowego
33 1633G Stryjska, Małokacka, Chwarznieńska
34 1637G Wrocławska
35 1638G Halicka, Sandomierska
36 1641G Nowowiczlińska, Wiczlińska
37 1642G Rdestowa
38 1644G Sopocka
39 1645G Lucjana Cylkowskiego

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu