Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdyni

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

tel. 58 761 20 00 fax 58 662 28 41 e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530. Sekretariat jest czynny w godzinach od 730 do 1600

Biuro 
Strefy Płatnego Parkowania

ul. Białostocka 3
81-310 Gdynia

tel. 58 764 40 00

e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl

www.sppgdynia.pl

Biuro SPP przyjmuje interesantów w
pon. 1000 – 1800, od wtorku do piątku 0800 – 1600.
tel. 58 76 44 021, 58 76 44 022

Zgłoszenia awarii parkomatów 56 692 7959

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ

Proszę wybrać sposób odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

Najważniejsze telefony do ZDiZ:

sekretariat 58 761 2000, 58 761 2001, fax 58 662 2841
utrzymanie i remonty dróg 58 761 2021, 58 761 2022
utrzymanie systemu odwodnienia miasta 58 761 2027, 58 761 2028, 58 761 2051
utrzymanie oświetlenia ulic i placów 58 761 2033
oznakowanie dróg 58 761 2045
sygnalizacja – awarie 58 761 2034
sygnalizacja – bieżące warunki ruchu 58 762 2600
oczyszczanie miasta (odśnieżanie) 58 761 2071
utrzymanie zieleni 58 761 2081
zajęcie pasa drogowego 58 764 4040 – przy ul. Białostockiej 3
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 58 764 4000 – przy ul. Białostockiej 3
Jednocześnie informujemy, że korespondencję kierowaną do BOSPP oraz Referatu Zajęć Pasa Drogowego można składać bezpośrednio w Referacie. Przy ul. Białostockiej 3 znajduję się również Dział Finansowo-Księgowy oraz Stanowisko ds. Zarządzania Kadrami..
Wymogi techniczne dot. elektronicznej korespondencji – kliknij tutaj.
Close Menu