Kontrabuspas na Chwarznieńskiej jeszcze w tym roku

Już został ogłoszony przetarg na budowę bardzo innowacyjnego rozwiązania, który usprawni ruch na leśnym odcinku ulicy Chwarznieńskiej do centrum Gdyni w godzinach porannego szczytu – pod warunkiem, że wybierzemy autobus zamiast samochodu. To rozwiązanie to tak zwany kontrabuspas, czyli zmienna organizacja ruchu na jezdni prowadzącej z Witomina do Chwarzna-Wiczlina, która pozwoli autobusom na jazdę pod prąd. Skróci to czas przejazdu o około 10 minut. Zakładany termin zakończenia robót to koniec listopada 2019 roku.

Na oferty czekamy do 17 czerwca. Wśród kryteriów oceny ofert umieściliśmy dwa parametry: cenę i okres rękojmi i gwarancji, deklarowany w ofercie. Potencjalni wykonawcy muszą też wykazać się odpowiednim doświadczeniem, zwłaszcza w sferze instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. Przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2 miliony złotych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju

W ramach prac zostaną wykonana przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej, tak aby dawała ona pierwszeństwo pojazdom komunikacji miejskiej. Pojawią się sygnalizatory S4 i S7 nad pasami ruchu – to czytelna informacja dla kierowców, jak w danej chwili się poruszać. Na drodze zobaczymy też tablice zmiennej treści, znaki pryzmatyczne, bramownice i maszty. Spore nakłady pochłonie infrastruktura teletechniczna i kamery z rejestratorami. Lokalne węzły transmisji danych umożliwią przepływ wszystkich informacji o ruchu do systemu TRISTAR, z którym wszystko zostanie zintegrowane.

W ramach przedsięwzięcia Gdynia pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 008 391 zł, co stanowi około 50% szacowanej wartości całkowitej inwestycji.

Za realizację działań odpowiedzialny będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2019 roku.

tutaj: ogłoszenie o przetargu

 

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu