Kto wykona dokumentację projektową na odbudowę przepustu ulicy J. Wiśniewskiego?

Fragment ul. Janka Wiśniewskiego ucierpiał wskutek ulewy z zeszłego tygodnia, fot. Paweł Kukla

W ubiegłym tygodniu gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej odbudowy odcinka ul. Janka Wiśniewskiego wraz z żelbetowym przepustem drogowym na rzece Chylonce oraz odbudową wlotu do przepustu. Zakres tej dokumentacji ma obejmować m.in. prace drogowe, inżynierskie oraz energetyczne. Dlatego też koszt wykonania dokumentacji poniosą wspólnie gdyński Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Energa – Operator S.A.

Przypomnijmy, że w skutek ubiegłorocznych ulewnych deszczy, skarpa przy ulicy Janka Wiśniewskiego, w okolicy ujścia rzeki Chylonki do basenu portowego, uległa zniszczeniu. Doprowadziło ono do osunięcia się chodnika, jezdni i zniszczenia przepustu drogowego pod ulicą w ciągu rzeki Chylonki. Droga w tym rejonie musiała zostać zamknięta i zabezpieczona. Dla kursujących tą trasą samochodów oraz transportu zbiorowego przygotowano objazd.

Po wstępnej ocenie stanu zniszczeń stwierdzono, że uszkodzeniu uległ nie tylko wlot, ale i przepust. Oszacowano, że skala prac będzie wymagała zaangażowania nie tylko jednostki utrzymującej drogę, ale też Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., który partycypował w kosztach przygotowania oficjalnej ekspertyzy. Była ona dokumentem wymaganym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pozwoliła ustalić zakres prac, za które będzie odpowiedzialna każda ze stron. Aby rozpocząć stadium projektowania konieczne było przygotowanie kolejnych porozumień ZDiZ z Energą Operatorem S.A. oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

– Każde działanie Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich wymaga zastosowania procedur urzędowych, które zabezpieczają  przeprowadzenie inwestycji. Również w tym przypadku musieliśmy poczynić szereg prawnych kroków, których efektem są zawarte porozumienia. Formalizują one zakres prac i partycypacji w kosztach przedsięwzięcia, jakim jest wieloetapowa i skomplikowana odbudowa części jezdni ul. Wiśniewskiego oraz przepustu i wlotu rzeki Chylonki. Aby przystąpić do tej inwestycji musimy w pierwszej kolejności przeanalizować ofertę na dokumentację projektową – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Ofertę na wykonanie dokumentacji przesłała jedna firma. Jest to przedsiębiorstwo ARKOBI Maciej Malinowski z Sopotu oferujące usługi ekspercko-projektowe w zakresie obiektów mostowych oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Oferta opiewa na kwotę 148 092 tysięcy złotych brutto.

Projekt budowlano-wykonawczy, który będzie częścią dokumentacji projektowej, ma uwzględniać następujący zakres robót budowlanych:
– niezbędne roboty rozbiórkowe w obrębie zatoki, jezdni i infrastruktury drogowej
– roboty ziemne
– ewentualne zabezpieczenie kabli energetycznych i oświetleniowych
– rozbiórkę konstrukcji pomostu obsługowego wraz ze schodami i ścianami oporowymi oraz konstrukcji wlotu
– odbudowa konstrukcji pierwszego fragmentu przepustu ramowego
– odbudowa konstrukcji pomostu obsługowego wraz ze schodami i murami oporowymi
– odbudowa nasypu drogowego
– odtworzenie konstrukcji jezdni i zatoki i infrastruktury drogowej

Jeśli analiza oferty będzie zgodna z wytycznymi, to ZDiZ podpisze umowę zgodnie z którą firma projektowa będzie mieć 150 dni kalendarzowych na wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej –  Kolejnym etapem będzie przekazanie tejże dokumentacji Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Na podstawie jego postanowienia będzie można wszcząć postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych – tłumaczy inż. Teresa Okurowska nadzorująca to zadanie z ramienia gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Energa-Operator S.A. zapłaci za część dokumentacji dotyczącej przebudowy kabli energetycznych pozostałe koszty pokryją w równych częściach Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu