Nowe tablice pomogą dotrzeć do najważniejszych miejsc czy obiektów

tablica z napisem "park centralny", w tle miasto, budynki

W ostatnim czasie na Kamiennej Górze zamontowane zostały nowe tabliczki kierujące do najważniejszych obiektów w Gdyni. Osobom odwiedzającym nasze miasto łatwiej będzie dotrzeć do Parku Centralnego czy do Muzeum Miasta Gdyni.

System Identyfikacji Miejskiej (SIM) to system oznakowania m. in. ulic i budynków w czytelny i ujednolicony sposób dla całego miasta. SIM został opracowany w Gdyni w 2010r. i na jego podstawie do dzisiaj realizowane jest oznakowanie w mieście, w ramach zadań inwestycyjnych (gdy powstaje nowe oznakowanie) oraz prowadzone są naprawy (w ramach utrzymania).

W czerwcu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zamontował nowe elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej na Kamiennej Górze. W ramach prac, w mieście zamontowanych zostało 17 tabliczek kierujących do najważniejszych miejsc czy obiektów rekreacyjnych. Tabliczki zostały zamontowane głównie na istniejących słupach oświetleniowych i infrastrukturze technicznej. Na białym tle, czerwonymi literami wypisane jest dane miejsce w języku polskim i angielskim, podana jest również odległość do danego obiektu.

Prace zostały zrealizowane ze środków Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

– Takie oznakowanie jest pomocne szczególnie dla osób, które odwiedzają Gdynię po raz pierwszy. Dzięki nowym elementom Systemu Identyfikacji Miejskiej łatwiej będzie dotrzeć do Parku Centralnego, na plażę „Śródmieście”, do Muzeum Miasta Gdyni, na bulwar Nadmorski czy na punkt widokowy na Kamiennej Górze – mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

W 2023 roku, ZDiZ zrealizował również wymianę pylonu z tablicami kierującymi pieszych do wybranych ważniejszych obiektów na alei. Piłsudskiego.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy również kompleksową wymianę tablic z nazwami ulic na alei Zwycięstwa, wymieniliśmy również część tablic na ul. Morskiej i w Śródmieściu. Celem jest porządkowanie przestrzeni publicznej. Tablice z nazwami ulic, systematycznie będą wymieniane również w innych częściach naszego miasta – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Tablice, kolorystyką nawiązują do powojennego oznakowania ulic – na białym tle znajdują się czerwone litery.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: