Nowe wiaty przystankowe w Gdyni

wiata przystankowa, a na niej oznakowanie przystanku. W tle niebo.

W Gdyni zbudowane zostaną 260 nowe wiaty przystankowe. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłosił postępowanie w tej sprawie, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pod koniec minionego tygodnia ZDiZ ogłosił postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą: Koncesja na budowę i utrzymanie 260 wiat przystankowych na terenie Miasta Gdyni w formule partnerstwa publiczno – prywatnego PPP, z dopuszczeniem składania wniosków o udział w postępowaniu na dwa pakiety: pakiet A zawiera 134 szt. wiat, pakiet B zawiera 126 szt. wiat.

W ramach postępowania, zaprojektowanych i zbudowanych zostanie 260 nowych wiat przystankowych na terenie Gdyni, w miejscach gdzie obecnie znajdują się takie konstrukcje. Poza aktualnie obsługiwanymi przez podmioty prywatne wiatami, Miasto wskazało również nowe lokalizacje (przystanki, na których obecnie stoją wiaty należące do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni), które stały się na tyle atrakcyjne, że także mogą być utrzymywane przez Partnera Prywatnego. W trakcie realizacji umowy, rozważa się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości wiat o maksymalnie 20 szt. na każdy pakiet.

– Projektowany nowy model wiaty ma być oświetlony, a dodatkowo w wybranych lokalizacjach planowane jest umieszczenie elektronicznych paneli reklamowych i tradycyjnych typu CityLight oraz zrealizowanie nasadzeń na konstrukcji dachu. Partner prywatny będzie odpowiadał za ich budowę, bieżące utrzymanie, ale też dokonywanie potrzebnych napraw czy oczyszczanie np. w przypadku aktów wandalizmu, przez 15 lat – mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

Wynagrodzeniem Partnera prywatnego będzie prawo do czerpania pożytków z przedmiotu partnerstwa – czyli z działalności reklamowej prowadzonej w gablotach reklamowych wiat przystankowych i wolnostojących posterów reklamowych przez okres trwania umowy o PPP.

Gdynia nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją, a po czasie gdy inwestycja zwróci się, zysk z reklam częściowo będzie trafiać również do budżetu miasta

Reklamy umieszczane w wiatach nie będą  powodować zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Prawo o ruchu drogowym zabrania umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Miasto będzie miało zapewniony swój „czas antenowy” na wyświetlaczach oraz odpowiednią ilość paneli reklamowych do swojej dyspozycji (np. do promowania wydarzeń kulturalnych).

„Zielone” wiaty przystankowe

Wiaty z nasadzeniami na konstrukcji dachu zostaną ustawione na przystankach:

 • Bpa Okoniewskiego 01
 • Orłowo SKM 06
 • Orłowo SKM  01
 • Urząd Miasta – Władysława IV 02
 • Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02
 • Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01

Konstrukcja wiat

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie wiat przystankowych, zgodnie z koncepcją, która wpisuje się w gdyński modernizm i została zaproponowana przez Plastyka Miasta. Projekt wiat będzie również uwzględniać ustalenia z miejskim konserwatorem zabytków.

Konstrukcja wiat oraz umieszczenie paneli reklamowych będą na tyle komfortowe i przemyślane, aby nie ograniczały widoczności na przystanku oraz aby ułatwiały dotarcie do nadjeżdżającego pojazdu komunikacji zbiorowej.

Zakres prac

Przewidywany zakres zadań Partnera prywatnego w ramach umowy PPP obejmuje w szczególności:

 • zaprojektowanie wiat przystankowych,
 • budowę wiat przystankowych, a także wolnostojących posterów reklamowych,
 • wyposażenie wiat przystankowych w zasilanie energią elektryczną,
 • uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w celu rozpoczęcia eksploatacji wybudowanych obiektów,
 • eksploatację i utrzymanie wiat w uzgodnionym stanie technicznym i estetycznym,
 • ubezpieczenie majątkowe wiat – infrastruktury oraz od odpowiedzialności Cywilnej OC od prowadzonej działalności w całym okresie obowiązywania umowy.

– Obecnie trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach ogłoszonego dialogu konkurencyjnego, następnie odbędą się negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Kolejnym etapem jest zaproszenie do składania ofert oraz ich ocena i wybór najkorzystniejszej. Rozstrzygnięcie planowane jest na przełom 2024 i 2025 roku.

Wykonawca będzie miał 2 lata na opracowanie projektu technicznego oraz budowę i wymianę wiat przystankowych.

Lokalizacje przystanków, na których zbudowane zostaną nowe wiaty

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: