Opłata retencyjna – ustawowy obowiązek

Od początku roku nowa ustawa „Prawo wodne” narzuca samorządom w całym kraju, w tym i Gdyni, obowiązek pobierania nowej „opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”. Pieniądze w większości trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, bez wyraźnych korzyści dla miejskiego budżetu. Jeżeli posiadasz nieruchomość, której powierzchnia przekracza 3500 metrów kwadratowych i obiekty budowlane zajmują co najmniej 70% jej powierzchni, opłata obowiązuje także ciebie!

Nowa ustawowa opłata

Decyzją rządu, od 1 stycznia tego roku, w związku z wejściem w życie ustawy „Prawo wodne” z 20 lipca 2017 roku samorządy w całym kraju mają odgórny obowiązek naliczania „opłaty za zmniejszenie retencji terenowej”.

Przypomnijmy, że przed 1 stycznia 2018 samorządy mogły, ale nie musiały pobierać podobnej opłaty, tzw. podatku od deszczówki. Z takiej możliwości korzystały niektóre polskie miasta, ale Gdynia pod tym względem skłaniała się ku swoim mieszkańcom i nie pobierała żadnej opłaty z tego tytułu. Niestety, aktualnie konieczność pobierania opłaty została odgórnie przypisana samorządom na mocy ustawy.

Pieniądze z opłat wszystkie gminy odprowadzają do nowej rządowej instytucji – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To tam trafia 90% przychodu z opłat, w samorządowych budżetach zostaje jedynie symboliczne 10% kwoty.

Dotyczy dużych działek

W dużym uproszczeniu tzw. opłata retencyjna dotyczy działek, które w ponad 70% powierzchni są zabudowane lub w takich proporcjach wyłączają tzw. powierzchnię biologicznie czynną, a w okolicy jednocześnie brakuje systemu kanalizacji. Do tego dochodzi wcześniej wspomniany warunek powierzchni przekraczającej 3500 m2.

Wówczas nalicza się roczną opłatę według stawki za metr kwadratowy. Wysokość stawki, zgodnie z wartościami określonymi w ustawie ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Na terenie Gdyni nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3,5 tys. m2 jest dokładnie 2302, z czego wstępnie zakwalifikowane do opłaty retencyjnej zostały 94 działki.

Opłaty pobiera ZDiZ

Wcześniej zostały już wysłane informacje listowne, natomiast odpowiedzialny za pobieranie opłat w mieście Zarząd Dróg i Zieleni prosi wszystkich właścicieli nieruchomości spełniających wymienione wyżej kryteria o wypełnienie formularza oświadczenia dostępnego na stronie internetowej ZDiZ, w zakładce „Do pobrania/Druki i formularze.

Wypełniony formularz można przesłać na adres mailowy sekretariat@zdiz.gdynia.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pokój 407.

za gdynia.pl

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu