Opłaty

Wpłat z tytułu:

– abonamentów uprawniających do parkowania na terenie strefy płatnego parkowania (SPP),
– opłat dodatkowych za nieopłacony postój w SPP,
– upomnień do uiszczenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój w SPP,

można dokonywać w kasie przy ul. T.Wendy 15:'
Poniedziałek:  11:00 – 16:00

Wtorek, środa, czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek:  08:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
74 1440 1084 0000 0000 1036 6917

 Wpłat z tytułu: 

– zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
– zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z usunięciem awarii,
– zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
– zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach w obrębie obszaru RP,
– kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
– odszkodowania za naprawę uszkodzonego mienia gminy,
– kary umowne z tytułu nie wywiązania się z umowy,

można dokonywać w kasie przy ul. T.Wendy 15:'
Poniedziałek:  11:00 – 16:00

Wtorek, środa, czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek:  08:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA
31 1440 1084 0000 0000 0638 9333

Wpłat z tytułu:

– opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:

PKO Bank Polski SA
42 1440 1026 0000 0000 0073 7728

Opłaty skarbowe (pełnomocnictwo – 17 zł, kopie dokumentów – 5 zł, wykorzystanie dróg w sposób szczególny – 48 zł) można wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Dochodów:

 PKO Bank Polski SA
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wpłat można również dokonywać w kasie przy ul. T.Wendy 15:
Poniedziałek:  11:00 – 16:00

Wtorek, środa, czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek:  08:00 – 14:00

W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy  – prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW

Close Menu