Abonament „E” dla właścicieli pojazdów plug-in-PHEV

Komu przysługuje:

Abonament typu „E” na jeden wskazany pojazd hybrydowy z zasilaniem z sieci elektrycznej (typu„plug-in” – PHEV) może być nabyty przez mieszkańca Gminy Miasta Gdyni, rozliczającego w poprzednim roku podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Miasta Gdyni jako miejsce jego zamieszkania i składania przez niego zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok ubiegania się o ww. abonament.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty mieszkańca Gminy Miasta Gdyni, a w przypadku braku danych adresowych w tym dowodzie – dodatkowo pisemne oświadczenie ubiegającego się o abonament o zamieszkiwaniu w Gminie Miasta Gdyni wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt tego zamieszkiwania;
  • dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi tego mieszkańca będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu i odpowiednią adnotacją, iż pojazd posiada napęd hybrydowy, a w przypadku braku takiego wpisu w dowodzie rejestracyjnym – dodatkowo inny dokument potwierdzający, że pojazd ma napęd hybrydowy;
  • w przypadku pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingowej, umowy dzierżawy lub umowy najmu, zawierającej numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu – mieszkaniec jest zobowiązany udokumentować fakt ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania pojazdu w ramach jednej z ww. umów oraz fakt posiadania prawa przez podmiot uprawniony do pierwotnego lub następczego ustanowienia prawa użytkowania na rzecz mieszkańca, tj. prawa pochodzącego od właściciela, współwłaściciela lub leasingodawcy pojazdu, przy czym powyższe fakty mieszkaniec powinien wykazać poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Płatnego Parkowania ZDiZ dokumentów ukazujących uprawnienia do przekazania – w sposób pierwotny i następczy – prawa użytkowania pojazdu na rzecz mieszkańca;
  • pierwsza strona PIT-u za rok poprzedni lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni.

Jak można nabyć abonament?:

  • w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. T.Wendy 15 ( płatność gotówką, kartą płatniczą lub poprzez BLIK)

Od maja 2021 roku wszystkie abonamenty w gdyńskiej SPP są „wydawane” tylko w formie cyfrowej (jako e-abonamenty). Nie ma obowiązku wykładania ich za przednią szybę.

Koszt:

  • przy zakupie na okres 1-12 miesięcy 200,00 zł/m-c