Abonament „M” dla mieszkańca

Komu przysługuje:

Na podstawie abonamentu mieszkańcy strefy są uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania, niezależnie od granic strefy. Możliwość zakupu abonamentów posiadają osoby mieszkające bezpośrednio przy granicy stref.

Wymagane dokumenty:

  • gdy zakup abonamentu typu „M”  odbywa się bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

Dokumenty wymagane przy zakupie abonamentu mieszkańca typu „M” bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta dla osoby fizycznej posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu: własności, współwłasności, leasingu, najmu lub dzierżawy:

  1. Dowód osobisty.
  2. Formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u bądź dokument UPO.
  3. Dowód rejestracyjny bądź umowa darowizny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, bądź umowa leasingu, najmu bądź dzierżawy
  • gdy zakup abonamentu typu „M”  dokonywany jest online

Dokumenty wymagane przy internetowym zakupie abonamentu mieszkańca typu „M” dla osoby fizycznej posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu: własności, współwłasności

  1. Formularz dotyczący wydania abonamentu.
  2. Formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u bądź dokument UPO (w formie skanu)
  3. Dowód rejestracyjny bądź umowa darowizny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (w formie skanu)

Uwaga: Weryfikacja złożonych dokumentów przy zakupie abonamentu przez internet może potrwać kilka dni. Po pozytywnym zweryfikowaniu przesłanych dokumentów mieszkaniec otrzyma e-mail zwrotny z numerem rachunku bankowego ZDiZ, na który należy uregulować opłatę abonamentową. W przypadku gdy środki wpłyną na wskazany rachunek bankowy ZDiZ po terminie wskazanym przez klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, to abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.

Preferencyjny abonament typu „M” jest dostępny tylko dla osób zameldowanych na terenie danej strefy płatnego parkowania w Gdyni, na pobyt stały lub tymczasowy. Nie ma konieczności dokumentowania miejsca zamieszkania.

Jak można nabyć abonament?

  • w sklepie internetowym : https://gdynia.e-abonamenty.pl/
  • w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. T.Wendy 15 ( płatność gotówką, kartą płatniczą lub poprzez BLIK)

Od maja 2021 roku wszystkie abonamenty w gdyńskiej SPP są „wydawane” tylko w formie cyfrowej (jako e-abonamenty). Nie ma obowiązku wykładania ich za przednią szybę.