Abonament „M” dla mieszkańca

Komu przysługuje:

Na podstawie abonamentu mieszkańcy strefy są uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zameldowania.

W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest mieszkańcem Śródmiejskiej Strefy lub Strefy Płatnego Parkowania, ale zameldowana jest w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z nimi, może zakupić abonament typu „M” na jeden pojazd samochodowy, po spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do otrzymania tego abonamentu.

Abonament ten może zostać wydany jedynie dla strefy, z którą graniczy ww. nieruchomość.

Wymagane dokumenty:

  • gdy zakup abonamentu typu „M”  odbywa się bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

Dokumenty wymagane przy zakupie abonamentu mieszkańca typu „M” bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta dla osoby fizycznej posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu: własności, współwłasności, leasingu, najmu lub dzierżawy:

  1. Dowód osobisty.
  2. Formularz ZAP-3 lub pierwsza strona PIT-u za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub pocztowym potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem złożenia w US)
  3. Dowód rejestracyjny oraz umowa leasingu (jeżeli pojazd jest leasingowany) lub jeżeli samochód jest wynajęty, wydzierżawiony lub użyczony to wymagane są te umowy oraz dowód rejestracyjny.
  • gdy zakup abonamentu typu „M”  dokonywany jest online

Dokumenty wymagane przy internetowym zakupie abonamentu mieszkańca typu „M” dla osoby fizycznej posiadającej pojazd samochodowy na podstawie tytułu: własności, współwłasności

  1. Formularz dotyczący wydania abonamentu.
  2. Formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u bądź dokument UPO (w formie skanu)
  3. Dowód rejestracyjny oraz umowa leasingu (jeżeli pojazd jest leasingowany) lub jeżeli samochód jest wynajęty, wydzierżawiony lub użyczony to wymagane są te umowy oraz dowód rejestracyjny.

Uwaga: Weryfikacja złożonych dokumentów przy zakupie abonamentu przez internet może potrwać kilka dni. Po pozytywnym zweryfikowaniu przesłanych dokumentów mieszkaniec otrzyma e-mail zwrotny z numerem rachunku bankowego ZDiZ, na który należy uregulować opłatę abonamentową. W przypadku gdy środki wpłyną na wskazany rachunek bankowy ZDiZ po terminie wskazanym przez klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, to abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.

Preferencyjny abonament typu „M” jest dostępny tylko dla osób zameldowanych na terenie danej strefy płatnego parkowania w Gdyni, na pobyt stały lub tymczasowy. Nie ma konieczności dokumentowania miejsca zamieszkania.

Jak można nabyć abonament?

  • w sklepie internetowym : https://gdynia.e-abonamenty.pl/
  • w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. T.Wendy 15 ( płatność gotówką, kartą płatniczą lub poprzez BLIK)

Od maja 2021 roku wszystkie abonamenty w gdyńskiej SPP są „wydawane” tylko w formie cyfrowej (jako e-abonamenty). Nie ma obowiązku wykładania ich za przednią szybę.