Abonament „N” dla osób z niepełnosprawnością

Komu przysługuje:

Abonament typu „N” może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej wymienionej w par. 1 ust. 4 pkt. 2 lit. a.

Wymagane dokumenty:

  1. karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej;
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej;
  3. dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. W przypadku pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingowej, umowy dzierżawy lub umowy najmu, zawierającej numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu – osoba uprawniona jest zobowiązana udokumentować fakt ustanowienia na jej rzecz prawa użytkowania pojazdu w ramach jednej z ww. umów oraz fakt posiadania prawa przez podmiot uprawniony do pierwotnego lub następczego ustanowienia prawa użytkowania na jej rzecz, tj. prawa pochodzącego od właściciela, współwłaściciela lub leasingodawcy pojazdu. Osoba ubiegająca się o abonament „N” powinna przedłożyć do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ZDiZ dokumenty wskazujące uprawnienia do przekazania – w sposób pierwotny i następczy – prawa użytkowania pojazdu na rzecz tej osoby.
  4. dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną- jeśli abonament nabywa opiekun prawny

Jak można nabyć abonament?

  • w sklepie internetowym : https://gdynia.e-abonamenty.pl/
  • w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ul. T.Wendy 15 ( płatność gotówką, kartą bankową lub poprzez BLIK)

Od maja 2021 roku wszystkie abonamenty w gdyńskiej SPP są „wydawane” tylko w formie cyfrowej (jako e-abonamenty). Nie ma obowiązku wykładania ich za przednią szybę.