Identyfikator mieszkańca

1. Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do postoju ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w każdą niedzielę mogą uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście;

2. Identyfikator Mieszkańca Gdyni może być wydany tylko na rzecz jednego mieszkańca, na jeden lokal mieszkalny i może dotyczyć jednego pojazdu,

3. Aby uzyskać Identyfikator Mieszkańca Gdyni należy złożyć własnoręcznie podpisany wniosek;

4. Przy wnioskowaniu o nadanie identyfikatora mieszkaniec musi okazać lub załączyć dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu, tj. dowód rejestracyjny pojazdu oraz w razie użytkowania pojazdu z tytułu umowy: umowę leasingu, umowę najmu, umowę dzierżawy lub umowę użyczenia pojazdu;

5. Należy udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni okazując:

  • pierwszą stronę PIT-u za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub pocztowym potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem złożenia w US)
  • lub formularz ZAP-3 (złożony w roku wnioskowania o identyfikator)
  • lub Zaświadczenie z US potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej (wystawione w roku wnioskowania o identyfikator)
  • Emeryci oraz renciści mogą okazać otrzymany z ZUS-u PIT-40A/11A bez potwierdzenia,

6. Zameldowanie weryfikują pracownicy ZDiZ na podstawie adresu wskazanego we wniosku;

7. Identyfikator jest nadawany na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż okres meldunku, umowy dot. użytkowania pojazdu;

8. Wniosek o nadanie identyfikatora można złożyć poprzez sklep internetowy https://gdynia.e-abonamenty.pl/ lub w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15;

9. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Identyfikator nadawany jest bezpłatnie;

10. Identyfikator jest nadawany w formie cyfrowej. Nie ma potrzeby umieszczania go za szybą pojazdu, będzie on widoczny dla kontrolera w systemie;

11. W przypadku złożenia wniosku internetowo, czas oczekiwania na nadanie identyfikatora może wynieść kilka dni. W Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania sprawę załatwimy od razu (jeśli spełniamy wszystkie warunki i posiadamy niezbędne dokumenty);

12. Postój ze stawką zerową w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania jest możliwy dla posiadaczy Identyfikatora Mieszkańca Gdyni, którzy otrzymali potwierdzenie nadania identyfikatora.

Pobierz wniosek o nadanie Identyfikatora Mieszkańca Gdyni

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:
Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście od ul. Ziołowskiego)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00, 58 764 40 01 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. tel. 723 038 654, 58 764 40 21, 58 764 40 22
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00 – 17:30
wtorek – piątek 7:30 – 15:00
Informacji udziela również Gdyńskie Centrum Kontaktu:
tel. 58 626-26-26