Opłaty za postój

Postój można opłacić:

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny!

Zwolnieni z opłat za parkowanie są:

  • osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta).
  • właściciele pojazdów z napędem elektrycznym.

Właściciele motocyklów ponoszą takie same opłaty postojowe jak pozostali kierowcy.