Opłaty za postój

Minimalna opłata początkowa wynosi 2 zł.

Postój można opłacić:

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny!

Zwolnieni z opłat za parkowanie są:

  • osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta).
  • właściciele pojazdów z napędem elektrycznym.

Właściciele motocyklów ponoszą takie same opłaty postojowe jak pozostali kierowcy

Zasady parkowania na parkingu podziemnym zlokalizowanym pod Parkiem Centralnym w Gdyni

Parking pod Parkiem Centralnym jest parkingiem płatnym całodobowo, niestrzeżonym.

Regulamin parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni został ustalony przez Radę Miasta Gdyni. Link do regulaminu

Opłata za korzystanie z miejsca postojowego w systemie godzinowym naliczana jest proporcjonalnie do czasu postoju zgodnie ze wskazanym cennikiem.

cennik opłat za postój na terenie parkingu podziemnego pod Parkiem Centralnym

Opłata za korzystanie z miejsca postojowego w systemie godzinowym następuje przed wyjazdem z parkingu w automacie kasowym umieszczonym przy wyjeździe z terminalu. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15 minut opuścić parking.

Płatności można dokonać gotówką i kartami płatniczymi. Automat płatniczy przyjmuje nominały 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i automatycznie wydaje resztę.

Za zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego pobiera się opłatę za pełen okres postoju pojazdu podwyższoną o karę umowną w wysokości 100 zł. Za nieuprawniony wjazd lub opuszczenie parkingu bez dokonania opłaty naliczana jest kara umowna w wysokości 300 zł.