Opłaty za postój

Postój można opłacić:

  • w parkomacie bilonem, kartami płatniczymi lub BLIKIEM,
  • za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, CityParkApp.

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny pojazdu!

Zwolnieni z opłat za parkowanie są:

  • osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta).
  • właściciele pojazdów z napędem elektrycznym.

Właściciele motocyklów ponoszą takie same opłaty postojowe jak pozostali kierowcy.

Do 30 czerwca br. – Strefa Płatnego Parkowania (Śródmieście oraz Kamienna Góra)

Funkcjonuje w godz. 9:00 – 18:00
poniedziałek – piątek
weekendy bezpłatnie

  • 0,80 zł – pierwsze 30 minut
  • 2,00 zł – kolejne 30 minut
  • 2,90 zł – druga godzina
  • 3,00 zł – trzecia godzina
  • 2,80 zł – każda następna godzina