Opłaty za postój

Postój można opłacić: w parkomacie: bilonem, kartami płatniczymi lub BLIKIEM, za pomocą aplikacji mobilnych: moBILET, Flowbirdapp, SkyCash Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny! Zwolnieni z opłat za parkowanie są: osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się kartą parkingową, kierujące pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczonych znakiem … Czytaj dalej Opłaty za postój