Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego na terenie Śródmiejskiej Strefy oraz Strefy Płatnego Parkowania wynosi 150 zł.

Opłatę dodatkową można uregulować:

  • osobiście (gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM) w kasie, w Biurze Obsługi Klienta SPP przy ul. Tadeusza Wendy 15
  • w parkomacie, skanując kod QR
  • przelewem – do każdej opłaty dodatkowej przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego. Znajduje się on na zawiadomieniu pozostawionym przez kontrolera za wycieraczką pojazdu. W przypadku braku ww. zawiadomienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SPP ( tel. 58 764 40 21, 58 764 40 22) w celu uzyskania numeru rachunku bankowego.

Wpłaty na zawiadomienia wystawione przed 02.01.2018 r. należy regulować na numer i adres rachunku bankowego: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia PKO Bank Polski SA 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917. W tytule przelewu należy podać nr rej. samochodu, nr zawiadomienia bądź upomnienia.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały XXXVIII/1219/22 za brak opłaty za parkowanie w strefie pobiera się opłatę dodatkową, której wysokość wynosi 150 zł.