Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego na terenie Śródmiejskiej Strefy oraz Strefy Płatnego Parkowania wynosi 150 zł.

Opłatę dodatkową można uregulować:

  • osobiście (gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM) w kasie, w Biurze Obsługi Klienta SPP przy ul. Tadeusza Wendy 15
  • poprzez stronę: zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl,
  • przelewem – w każdym upomnieniu jest wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,

W przypadku zagubienia bądź utraty upomnienia, opłatę dodatkową wraz z kosztami upomnienia, należy wpłacić na poniższy numer konta: 91 1020 1811 0000 0102 0379 5853, w tytule przelewu wpisując numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentualnie imię i nazwisko właściciela pojazdu.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały XXXVIII/1219/22 za brak opłaty za parkowanie w strefie pobiera się opłatę dodatkową, której wysokość wynosi 150 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, do kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego należy doliczyć 16,00 zł.

Wpłaty na opłaty dodatkowe wystawione do 30.06.2021 r. należy regulować na numer i adres rachunku bankowego: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia PKO Bank Polski SA 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917. W tytule przelewu należy podać nr rej. samochodu, nr opłaty dodatkowej bądź upomnienia.

Na stronie zawiadomienie.zdiz.gdynia.pl: