Ponad 5 tysięcy energooszczędnych latarni LED rozświetli Gdynię

Nowoczesna latarnia z oprawą LED

Będzie jaśniej, oszczędniej i bezpieczniej. To dzięki nowej umowie z Energą Oświetlenie Sp. z o.o., w ramach której Gdynia nie tylko zwiększy ilość nowoczesnych opraw LED, ale też zmodernizuje i doposaży infrastrukturę świetlną na terenie całego miasta. Poprawa standardu oświetlenia będzie odczuwalna dla wszystkich mieszkańców Gdyni.

Od wielu lat Gdynia podejmuje szereg inicjatyw z dziedziny ekoenergetyki i te działania już dwukrotnie zostały nagrodzone laurem „Zielonego Feniksa”. To wyróżnienie dla samorządów, które odnoszą sukcesy w zakresie zwiększania efektywności ekoenergetycznej. Są to zarówno inicjatywy  promujące oszczędne gospodarowanie energią wśród mieszkańców, jak i inwestycje oraz umowy z dostawcami energii. Doskonałym przykładem takich działań może być zawarta w grudniu ubiegłego roku umowa z Energą Oświetlenie Sp. z o.o.

Dokładnie 5658 starych, energochłonnych opraw sodowych zostanie wymienionych na energooszczędne oprawy LED. Ale to nie wszystko. W trakcie trwania 4-letniej umowy 600 nowych i estetycznych słupów latarni zastąpi najbardziej wyeksploatowane, stare modele. 100 przejść dla pieszych zyska dodatkowe, nowoczesne latarnie z oprawami LED. Przy ścieżce rowerowej, wskazanej przez gminę, zostanie wdrożone innowacyjne oświetlenie, które wraz z ruchem rowerzysty będzie dynamicznie zwiększać swoje natężenie. Działania te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa gdynian i komfortu poruszania się po mieście. To również kolejny krok Gdyni w stronę implementacji zasad ekoenergetycznego smart city – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Ponadto władze miasta oraz przedstawiciele gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni zadbali o pilotażowe rozwiązania dla gdyńskich aut elektrycznych. Energa Oświetlenie zainstaluje na dwóch słupach ładowarki wolnego ładowania samochodów elektrycznych. Jedna z takich ładowarek będzie zainstalowana na słupie przy gdyńskim dworcu PKP, gdzie ZDiZ przygotował specjalne, zielone miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Kolejna ładowarka zostanie zainstalowana w wybranej dzielnicy Gdyni.

Negocjacje z operatorem nie były proste, gdyż dotyczyły szerokiego spektrum infrastruktury oświetlenia Gdyni, a toczyły się w momencie trendu znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku polskim. Mamy przekonanie, że byliśmy wymagającym partnerem w procesie negocjacji. Udało się nam osiągnąć porozumienie gwarantujące nie tylko racjonalne poziomy kosztowe, ale przede wszystkim spektakularny rozmiar modernizacji oświetlenia gdyńskich dróg – tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Warto podkreślić, że porozumienie z Energą Oświetlenie Sp. z o.o. gwarantuje przede wszystkim usługę oświetlenia gdyńskich ulic oraz kompleksowe utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, a także prace konserwatorskie i modernizacyjne. Wykonawca będzie dokonywał cyklicznych przeglądów i napraw słupów, osłon i opraw latarni oraz pozostałej infrastruktury oświetleniowej. W jej skład wchodzą m.in. sieci, szafy oświetleniowe ora rozdzielnie. Operator gwarantuje też całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny w przypadku ewentualnych awarii, które mogą być zagrożeniem dla osób postronnych. W ramach umowy wykonawca zadba także o prawidłowe, czytelne i bezpieczne oznakowanie urządzeń.

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

-Energa Oświetlenie oprócz prowadzenia działalności biznesowej, postawiła sobie za cel poprawę bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Podpisana umowa bezpośrednio wpisuje się w cele przyświecające naszej Spółce. Wymiana  starych, energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne energooszczędne oprawy LED spowoduje spadek zużycia energii przez oświetlenie uliczne w Mieście Gdynia o około 70%, a uzyskane oszczędności pozwolą na szybki zwrot z inwestycji. Efektem będzie również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gdyni. W ramach umowy zostanie przeprowadzona budowa profesjonalnego doświetlenia przejść dla pieszych, dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo przechodniów, kierowców oraz rowerzystów. Wykonane prace będą miały także bezpośrednie przełożenie na środowisko, gdyż w wyniku zmniejszonego zużycia energii, spadnie emisja CO2 do atmosfery – redukcja o około 2000 ton rocznie – tłumaczy Marcin Stojek, prezes Energii Oświetlenie Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że ta umowa to dopiero początek „oświetleniowych” zmian w Gdyni, które będą widoczne również w poszczególnych dzielnicach.

– Niezwykle cieszy podpisana umowa, która będzie dopełniała się z niedawno ogłoszonym „Dzielnicowym programem bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”. To projekt realizowany wspólnie z Radami Dzielnic, w ramach którego zostały wskazane setki opraw do wymiany, a dzięki współpracy w skali całego miasta jest szansa na uzyskanie bardzo korzystnych warunków finansowych. Dzięki połączeniu sił znaczący obszar Gdyni będzie posiadał nowoczesne oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i jakość życia!- zaznacza Jakub Ubych, pełnomocnik Prezydenta ds. dzielnic.

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Najnowsze:

Close Menu