Pozostałe aktualności
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Strona główna Aktualnośći drogowe

Wreszcie możemy powiedzieć to oficjalnie – nastała wiosna! Dni stają się coraz dłuższe, temperatura za oknem rośnie, a drzewa i krzewy budzą się do życia. Gdynia pięknieje w oczach, a przykłada się do tego m.in. Zarząd Dróg i Zieleni. Trwa właśnie akcja sprzątania gdyńskich ulic.

Więcej…

Z korytarza transportowego, przez teren budowy do przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Tak zmienia się fragment ulicy Abrahama na odcinku od 10 Lutego do Batorego. Okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorcy zasilani już są z nowego wodociągu, a dziś rozpoczęła się przebudowa kanalizacji deszczowej. Kolejny etap, zaplanowany na marzec, to urządzanie nawierzchni. W efekcie w śródmieściu Gdyni powstanie zielone, przyjazne miejsce spotkań. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy mieszkańców - to jeden ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego.

Więcej…

Trwa montaż oświetlenia drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa na wysokości Parku Kolibki. Na siedemnastu latarniach montowane jest dodatkowe oświetlenie drogi rowerowej i chodnika, które do tej pory były niewystarczająco oświetlone. Powodem tego były korony drzew zasłaniające dopływ światła.

Więcej…

Obowiązujące Prawo Budowlane (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Należy w obrębie swojej nieruchomości zapewnić zagospodarowanie wody deszczowej. Odpływ wód opadowych i roztopowych a także mas śniegu z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne (podstawa prawna: § 28, 29 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości. Wyklucza się nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów, zwiększają one ryzyko przeciążenia, uszkodzenia sieci lub wystąpienia lokalnych podtopień.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uprzejmie informuje, że z uwagi na okres zimowy  a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego - umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdynia, wstrzymuje od dnia 03.12.2018r. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Powyższy zakaz obowiązywać będzie do końca marca 2018r. i może być przedłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą tutejszego Zarządu.

Od początku roku nowa ustawa "Prawo wodne" narzuca samorządom w całym kraju, w tym i Gdyni, obowiązek pobierania nowej „opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”. Pieniądze w większości trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, bez wyraźnych korzyści dla miejskiego budżetu. Jeżeli posiadasz nieruchomość, której powierzchnia przekracza 3500 metrów kwadratowych i obiekty budowlane zajmują co najmniej 70% jej powierzchni, opłata obowiązuje także ciebie!

Więcej…

Od 1 marca kierowcy w Gdyni w pełni mogą korzystać z nowych funkcji parkomatów. Wirtualnych e-biletów, czyli takich, których nie trzeba drukować i wracać z nimi do samochodu, w ciągu dwóch tygodni wystawiono blisko 5 tysięcy. Strzałem w dziesiątkę okazała się możliwość dokonywania płatności kartą, blisko 30 proc. transakcji odbywa się dziś poprzez płatność bezgotówkową.

Więcej…

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT, począwszy od dnia 1 stycznia 2017r. wszystkie faktury wystawiane w ramach zawartych z tut. ZDiZ umów (zleceń) za roboty budowlane, dostawy i usługi (również te, wykonane do końca 2016 roku, a fakturowane w 2017r.) winny być wystawiane w następujący sposób:

Więcej…

<- Powrót