Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gdyni
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

dynamoDynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia mieszkańców skutkują nieustannym wzrostem potrzeb transportowych mieszkańców. Wraz ze zmianą zachowań transportowych wzrasta liczba pojazdów na ulicach, czego skutkiem może być ich nadmierne zatłoczenie, zwiększona emisja spalin, hałasu, zanieczyszczenie powietrza, spadek jakości życia. Dlatego też jednym z głównych wyzwań miast w zakresie transportu staje się ograniczanie potrzeb transportowych mieszkańców, które to wymaga zrównoważonego podejścia do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach.


Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego, poprzez realizację takich celów jak m.in.:

•    zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców/ pasażerów samochodów) i.bezpieczeństwa w pojazdach transportu zbiorowego,
•    redukcja hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii,
•    poprawa skuteczności i efektywności transportu osób i towarów,
•    poprawa atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego,
•    poprawa jakości życia mieszkańców,
•    poprawa dostępności usług transportowych dla mieszkańców.

dynamo1

Rys. 1. Proces tworzenia Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego [1].

Istotną cechą planu jest włączenie w proces planowania wszystkich mieszkańców miasta, a także współpraca pomiędzy różnymi sektorami gospodarki na szczeblu zarówno lokalnym jak i regionalnym.

dynamo2

Rys. 2. Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gdyni na lata 2008-2015, stworzony w ramach projektu BUSTRIP.

W Gdyni Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP) stworzony zostanie w ramach CIVITAS DYN@MO (zadanie G1.1 Advancing towards a dynamic SUMP). Będzie on stanowił uaktualnienie i rozszerzenie planu stworzonego na lata 2008-2015 w ramach projektu unijnego BUSTRIP. W ramach prac nad nowym SUMP działania będą obejmowały:

-    konsolidację istniejących planów urbanistycznych i transportowych,
-    opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gdyni (SUMP),
-    aktywne włączenie mieszkańców i interesariuszy w proces planowania,
-    przyjęcie planu Uchwałą Rady Miasta,
-    przeprowadzenie szkoleń dla urzędników Gminy Gdyni oraz na forum Miast bałtyckich.

Zastosowanie narzędzi modelowania i technologii informacyjnych pozwoli na stworzenie planu nowej generacji. Stworzona w ramach DYN@MO (zadanie G3.4 Mobility 2.0 communication) platforma internetowa Mobility 2.0 pozwoli na aktywny udział mieszkańców i interesantów w procesie planowania.
Opracowany SUMP, w ramach kolejnego zadania DYN@MO (G1.2 Community project studies from SUMP), będzie uzupełniany o analizy społecznościowe, czyli zestaw projektów i studiów konsultowanych z lokalną społecznością, który pozwoli na doprecyzowanie wskaźników w SUMP, weryfikację zadań i działań określonych w SUMP oraz ich uszczegółowienie. Badania obejmą: symulację wprowadzenia strefy pieszej na jednej z ulic w centrum miasta, badanie dotyczące budowy linii PRT (szybkiego tramwaju miejskiego) czy też analizę wybranych wariantów modyfikacji ruchu drogowego i usług transportu publicznego w Gdyni. Wyniki powyższych badań zostaną przedstawione i skonsultowane z.mieszkańcami miasta poprzez platformę Mobility 2.0, organizowane będą również spotkania z grupami interesariuszy.
Gdyński SUMP, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, będzie służył jako model dla innych polskich i europejskich miast.

<- Powrót