Badania marketingowe w ramach projektu SEGMENT
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

Gmina Gdynia od roku 2010 realizuje projekt SEGMENT (SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport), dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Inteligentna Energia Europa (IEE). Projekt prowadzi Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

SEGMENT ma zachęcić wybrane grupy mieszkańców Gdyni, będące w punktach zwrotnych w życiu, do zmiany negatywnych przyzwyczajeń transportowych i zmotywowania ich do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku form podróżowania.

Wśród mieszkańców Gdyni wybrane zostały następujące grupy:

1) Uczniowie rozpoczynający szkołę podstawową i ich rodzice

2) Osoby rozpoczynające nową pracę

3) Rodzice noworodków (podróżujący z nimi do ośrodka zdrowia)

W ramach projektu, w roku 2010 przeprowadzono badania marketingowe, które objęły powyższe grupy mieszkańców i następnie posłużyły do wyboru segmentów docelowych, czyli najbardziej jednorodnych grup. Dla tychże segmentów specjalnie zaprojektowano i zrealizowano kampanie marketingowe (w okresie styczeń – sierpień 2012r.).

Na przełomie września i października tego roku, zostaną ponownie przeprowadzone badania marketingowe dot. przyzwyczajeń komunikacyjnych oraz preferencji transportowych , mające na celu zbadanie efektów kampanii. W tym celu, osoby biorące w nich udział zostaną poproszone o wypełnienie szczegółowych ankiet.

Ankiety zostały zaprojektowane przez Uniwersytet w Aberdeen (partnera projektu) i składają się z następujących części:

  1. Wzorce podróżowania
  2. Podróż do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia
  3. Prowadzenie samochodu
  4. Dla tych, którzy nie prowadzili samochodu w okresie ubiegłych 12 miesięcy
  5. Stosunek do różnych sposobów transportu
  6. Poprawianie podróży do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia
  7. Informacje o gospodarstwie domowym

Ankieterzy dostarczą ankiety do miejsc, w których w ubiegłym roku przeprowadzono kampanie marketingowe – 11 gdyńskich szkół podstawowych, 6 gdyńskich zakładów pracy oraz 5 gdyńskich ośrodków zdrowia. Badaniom marketingowym poddana zostanie również grupa kontrolna: 6 gdyńskich szkół podstawowych, 17 gdyńskich zakładów pracy oraz 2 gdyńskie ośrodki zdrowia, nieobjęta wcześniej kampanią marketingową.

Podanie swoich danych osobowych w badaniach nie jest obligatoryjne dla ich uczestników.

Wyniki badań zostaną następnie przesłane do Uniwersytetu w Aberdeen, gdzie na ich podstawie opracowany zostanie raport mający służyć ocenie efektów kampanii.

s_logo iee_logo_supportedby_72

Projekt dofinansowany z CIP – IEE 2009 – 3.1 Promotion & Dissemination Project
(Competitive and Innovation framework Programme – Inteligent Energy Europe
)

cip_en
<- Powrót