„Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności”
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

s_logo

     W dniu 15.09.2011 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się konferencja pt. „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności”, w ramach realizowanych przez Miasto projektów unijnych SEGMENT i TROLLEY.

Projekt SEGMENT ma na celu uświadomić mieszkańcom Gdyni jak ich przyzwyczajenia transportowe wpływają na ruch drogowy i_zanieczyszczenie środowiska oraz odpowiednio zachęcić ich do zmiany przyzwyczajeń i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu.


Natomiast członkowie partnerstwa TROLLEY przekonują, że mobilność oparta na energii elektrycznej stanowi w dzisiejszych czasach najczystsze i najbardziej efektywne rozwiązanie transportowe, a_trolejbusy uważane są za najlepszą odpowiedź na problemy środowiskowe.

 konferencja SEGMENT - J. Oskarbski

Wśród gości byli przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego i_miast europejskich; władz, sektora akademickiego, organizacji pozarządowych oraz specjalistów zaangażowanych w działalność transportu miejskiego.

Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów oraz doświadczeń oraz będzie miejscem dyskusji o możliwościach współpracy.


Poniżej zamieszczono wykaz prezentacji podczas konferencji

I. PROJEKT SEGMENT

1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu w Gdyni – Jacek Oskarbski, Biuro Inżynierii Transportu, Gdynia - prezentacja - J. Oskarbski

2. SEGMENT - Segmentacja marketingowa zrównoważonego transportu – Tim Cordy, sekretariat projektu SEGMENT   - prezentacja - T. Cordy

3. Przestrzeń publiczna – miasta przyjazne rowerzystom i pieszym Paulina Szewczyk, Biuro Planowania Przestrzennego, Gdynia - - prezentacja - P. Szewczyk

4. Kampania promująca aktywną mobilność – Tomasz Konkol, Promotion PL

5. “Pieszy autobus” mądra droga do szkoły - Bianca Kaczor, Biuro Zarzadzania Mobilnością, Monachium

6. Promowanie komunikacji miejskiej w szkołach – Justyna Staszak-Winkler, Aleksandra Mendryk, ZKM w Gdyni - prezentacja - J. Staszak - Winkler, A. Mendryk

7.   Rowerem do pracy - Cezary Żrodowski, DNV, Gdynia - prezentacja - C. Żrodowski

 

II. PROJEKT TROLLEY

1.   Przyszłość elektrycznych pojazdów w transporcie publicznym – SOLARIS BUS & COACH - prezentacja - Solaris

2.   Rozwój systemu trolejbusowego w Lublinie – Bogdan Kolciuk, MPK LUBLIN - prezentacja - B. Kolciuk

3.   Trolejbus: istotny element transportu publicznego w Gdyni - Tomasz Labuda, Mikołaj Bartłomiejczyk,PKT Gdynia - prezentacja - PKT

4.   Kampania ebus – Johan Kogler, SALZBURG AG TROLLEY – innowacyjne sposoby promowania trolejbusów w Europie - Wolfgang Backhaus, Rupprecht Consult - prezentacja - J. Kogler - prezentacja - W. Backhaus

5.   Wizerunek trolejbusów wśród mieszkańców. Efekty projektu TROLLEY – Olgierd Wyszomirski, Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański. - prezentacja - M. Wołek O. Wyszomirski.pdfs_logo iee_logo_supportedby_72

Projekt dofinansowany z CIP – IEE 2009 – 3.1 Promotion & Dissemination Project
(Competitive and Innovation framework Programme – Inteligent Energy Europe
)

cip_en


<- Powrót