Badania i wyniki badań w projekcie SEGMENT
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

s_logoProjekt SEGMENT_testuje zastosowanie wyselekcjonowanych technik marketingowych w połączeniu z segmentacją rynku, aby zachęcić ludzi do zmiany swoich negatywnych przyzwyczajeń transportowych i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu.

W projekcie wykorzystane zostały dwie formy segmentacji rynku:

1. ukierunkowanie na grupy docelowe będące w „punktach zwrotnych w życiu”  np._przeprowadzka lub narodziny dziecka, które skłaniają do przeanalizowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych.
2. grupowanie tych osób (za pomocą szczegółowego kwestionariusza) na SEGMENTY - stosunkowo jednorodne podgrupy, w zależności od ich stosunku do korzystania z samochodu i innych środków transportu oraz  kwestii takich jak ochrona środowiska i zdrowie itp. 

Praca nad opracowaniem kwestionariusza do badań podróży - streszczenie.

Kwestionariusz do badań podróży został opracowany przez Dr Jillian Anable z_Uniwersytetu Aberdeen i składa się z pytań dotyczących obecnych przyzwyczajeń  transportowych, postaw wobec różnorodnych środków transportu.

Pytania przeznaczone są do oceny psychologicznego przywiązania do samochodu, postrzegania praktycznych i_emocjonalnych korzyści różnych środków transportu i motywacji takich jak: zdrowie, sprawność fizyczna, bezpieczeństwo, wysokie natężenie ruchu i troska o środowisko. Kwestionariusz został następnie przetłumaczony i_wypełniony przez mieszkańców miast partnerskich projektu.
W sumie wypełniono ponad 6000 kwestionariuszy.
Na podstawie analizy danych Uniwersytet w Aberdeen opracował dla każdej z  grup docelowych raport.  Poszczególne grupy zostały podzielone na segmenty z ich cechami szczególnymi i postawami wobec poszczególnych środków transportu. Raporty również zawierały przekazy, które z punktu widzenia marketingowego mogłyby najprawdopodobniej wywrzeć na wpływ na poszczególne segmenty, np. dotyczące zdrowia, ochrony środowiska itd.Partenrzy wykorzystają dane informacje aby wybrać odpowiednie dla nich segmenty oraz opracują dla nich kampanie marketingowe.


Projekt SEGMENT - raports_logo iee_logo_supportedby_72

Projekt dofinansowany z CIP – IEE 2009 – 3.1 Promotion & Dissemination Project
(Competitive and Innovation framework Programme – Inteligent Energy Europe
)

cip_en

<- Powrót