Projekt SEGMENT
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

s_logo

SEGMENT to trzyletni projekt, który ma na celu sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej energochłonnych środków transportu. Skoncentruje się na “punktach zwrotnych w życiu”, które skłaniają ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych. Projekt wykorzysta segmentację rynkową, aby powiększyć korzystny wpływ kampanii marketingowych ukierunkowanych na zarządzanie mobilnością. Gdynia oraz 6 europejskich miast partnerskich zastosuje założenia projektu do sprawdzenia przyjętej metodologii, a w szczególności ustali, czy założony cel może być osiągnięty na podstawie ograniczonych danych rynkowych. SEGMENT zbuduje fundamenty do wdrażania skutecznych kampanii marketingowych kształtujących pożądane zachowania transportowe w całej Europie.

Rezultaty:

Uniwersalny model segmentacji marketingowej i metodologia gromadzenia i_analizy danych maksymalizuje integrację pomiędzy wartościami życia i_„punktami zwrotnymi w życiu”. Model zostanie przetestowany i wdrożony w Gdyni oraz 6_miastach partnerskich projektu, po czym będzie mógł zostać dopasowany i_wykorzystany we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Skuteczne kampanie marketingowe odpowiednio skierowane do określonej grupy docelowej wdrożone w_Gdyni i 6 miastach partnerskich projektu, rozpoczną zmiany w postawie społeczeństwa (percepcji, satysfakcji, świadomości, przychylności, aspiracji, wartości) i zachowaniu wobec zrównoważonego transportu (mierzone poprzez porównanie wyników badań monitorujących z zebranymi wcześniej danymi z każdego miasta).

Rozwój kompetencji i zdolności transportowych w Europie w celu zwiększenia i_przyspieszenia podejmowania i_wymiany najlepszych praktyk europejskich przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu kampanii marketingowych, udoskonalonych poprzez wykorzystanie mieszanki technik marketingowych dla ściśle określonych grup społecznych zdefiniowanych przez “punkty zwrotne w życiu”.

Tytuł projektu

SEGMENTSEgmented Marketing for ENergy efficient Transport

Data podpisania umowy o dofinansowanie;

numer projektu i/lub umowy

Projekt otrzymał nr IEE/09/759/SI2.558247

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 14 kwietnia 2009r.

Źródło dofinansowania

(Nazwa programu, Priorytetu, Działania, Poddziałania)

Program Inteligentna Energia Europa 2007-2013

CIP –IEE-2009.3.1 Promotion and Dissemination projects

 

Okres realizacji

(miesiąc, rok)

36 m-cy

okres realizacji 20.04.2010-20.03.2013

Wnioskowana lub przyznana kwota dofinansowania

Wnioskowana kwota dofinansowania dla całego projektu -1.345.336,00 EUR,

w tym wnioskowana kwota dofinansowania dla Gminy Miasta Gdyni – 115 663,91

Całkowity koszt projektu

całkowity kosztu projektu - 1.793.783,00, w tym całkowity koszt realizacji części gdyńskiej – 161 384,00

Kurs przeliczeniowy euro

szacunkowy kurs euro – 4 PLN

Cel, zakres rzeczowy Projektu i planowane rezultaty

Projekt ma odpowiednio zachęcić mieszkańców Gdyni do zmiany negatywnych przyzwyczajeń transportowych i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu.

Gdynia planuje zwiększyć świadomość komunikacyjną i wpłynąć na zachowania transportowe wybranych grup społecznych poprzez zastosowanie segmentacji marketingowej.

(Wybrano następujące grupy docelowe:

1) uczniów rozpoczynających szkołę podstawową i ich rodziców,

2) osoby rozpoczynające nową pracę,

3) rodziców noworodków podróżujących z nimi do ośrodka zdrowia.

Opracowano odpowiednią ankietę, przeprowadzono badania przyzwyczajeń komunikacyjnych powyższych grup, wyłoniono segmenty, dla których opracuje się i przeprowadzi odpowiednie kompanie marketingowe. Po kampaniach ponownie przeprowadzi się badania.)

 

Lider

Projektu

London Borough of Hounslow

Partnerzy
w Projekcie

Utrecht, Sofia, Almada, Ateny, Centrum Badań Transportowych z Uniwersytetu w Aberdeen; Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością (EPOMM) oraz Gdynia

.

Koordynator Projektu oraz osoba do kontaktów
w sprawach Projektu w wydziale/jednostce organizacyjnej

(imie i nazwisko, stanowisko, nr tel., adres e-mail)

Alicja Pawłowska,

Starszy Inspektor, tel. 58 761 20 38,

e-mail: a.pawlowska.@.zdiz.gdynia.pl


s_logo iee_logo_supportedby_72

Projekt dofinansowany z CIP – IEE 2009 – 3.1 Promotion & Dissemination Project
(Competitive and Innovation framework Programme – Inteligent Energy Europe
)

cip_en


<- Powrót