Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej – nowa organizacja ruchu

skrzyżowanie ulic Rolniczej/ Chwarznieńskiej/ Małokackiej // fot. T.Kamiński

Już od dziś autobusy na odcinku od Widnej do Hodowlanej jeżdżą nową nitką ul. Chwarznieńskiej, pozwoli to na rozpoczęcie prac po drugiej stronie ulicy. Natomiast od czwartku 31 sierpnia nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rolniczej z Chwarznieńską.

– Zmiana jest wprowadzana przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak aby nie nałożyła się ze zwiększeniem ruchu – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Roboty budowlane na tym obszarze są zaawansowane i realizowane zgodnie z harmonogramem, całość prac z uzyskaniem pozwoleń i pracami odbiorowymi potrwa 14 miesięcy, całkowite ich zakończenie przewidywane jest na wiosnę 2024 roku – podsumowuje wiceprezydent.

Od czwartku (31 sierpnia, ok. godz. 5.00) nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rolniczej z Chwarznieńską, ul. Rolnicza (od skrzyżowania) nastąpi wyłączenie pasów w kierunku centrum, a ruch pojazdów zostanie przełożony na pas sąsiedni.

Ulica Chwarznieńska, od ul. Niskiej do skrzyżowania przy centrum Witawa, nastąpi wyłączenie dwóch pasów ruchu i przełożenie ruchu pojazdów na nową nitkę (ostatnio asfaltowaną). Wiąże się to z wyłączeniem wjazdu / wyjazdu z ul. Niskiej.

 

mapa z tymczasową organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej // mat.prasowe UM Gdyni
mapa z tymczasową organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej // mat.prasowe UM Gdyni

– Kolejny rzut prac bitumicznych przy układaniu mas asflatowych planowany jest na koniec września. aktualnie m.in. rozpoczynają się prace przygotowawcze do działań brukarskich nad nowym chodnikiem pomiędzy ul. Widną i Hodowlaną, trwają roboty na ul. Sosnowej, a już dziś ruszyło frezowanie starej nawierzchni od Hodowlanej do Niskiej w celu rozpoczęcia prac nad nową konstrukcją – podsumowuje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Aktualnie prace budowlane:

 • od piątku (25 sierpnia) przez dwa dni będzie trwało frezowanie starej nawierzchni od Hodowlanej do Niskiej w celu rozpoczęcia prac nad nową konstrukcją. Wjazdy do posesji w modelu tymczasowym, będą odtwarzane w najbliższych dniach,
 • rozpoczynają się prace przygotowawcze od działań brukarskich nad nowym chodnikiem pomiędzy ul. Niską i Hodowlaną po stronie Uczniowskiej / Nauczycielskiej wzdłuż nowej nitki Chwarznieńskiej,
 • w ciągu ul. Sosnowej trwają prace brukarskie (chodnik / wjazdy) po stronie Spółdzielni Senior,
 • trwa korytowanie pod układanie jezdni – ul. Promiennej, Chwarznieńskiej, od Hodowlanej do Spółdzielni Senior oraz ul. Małokackiej,
 • trwają ostatnie prace przy tworzeniu muru oporowego przy ul. Małokackiej, w połowie września rozpoczną się prace przy układaniu konstrukcji drogowych,
 • 1 etap prac nocnych przy budowaniu przepustów dla ciepłociągów został zakończony (rejon Hodowlanej), kolejne 2-3 noce planowane są w przyszłym tygodniu od wtorku – środy,
 • kończą się przebudowy sieci gazowej w ciągu ul. Rolnicze, po stronie Przystani Dzielnicowej,
 • zakończono poziomowanie studzienek i kratek, obecnie są „powyżej asfaltu” – dopiero warstwa ścieralna spowoduje „wyrównanie”.

Przypomnijmy, że po przebudowie ul. Chwarznieńska pozostanie drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku, od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. W przestrzeni pojawią się nowe zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna, a droga dla rowerów umiejscowiona zostanie poza pasem jezdni. Wzdłuż ul. Chwarznieńskiej zostaną wykonane chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie.

Zakres inwestycji to:

 • budowa ulicy Chwarznieńskiej od ulicy Małokackiej do ulicy Słonecznej,
 • przebudowa ulicy Sosnowej,
 • budowa skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokokacka/Wielkokacka,
 • budowa drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej,
 • budowa odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem,
 • budowa odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej),
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji,
 • budowa małej architektury – ławki, kosze, przysiadaki, stojaki na rowery,
 • nasadzenia zieleni.

Inwestycja jest realizowana wspólnie ze spółką PEWIK Gdynia. Wykonawca to firma budowlano-drogowa MTM SA. Koszt prac brutto: 53 971 117.13 zł.

Rozbudowę ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowę drogi rowerowej w ul. Rolniczej w Gdyni dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 30 milionów złotych.

Rozbudowę ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowę drogi rowerowej w ul. Rolniczej w Gdyni dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 30 milionów złotych.

//gdynia.pl

Podziel się z innymi tą wiadomością:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnowsze: