Samodzielny Referat Nadzoru Inwestorskiego

  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami własnymi ZDiZ, jak i realizowanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Sportu,
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZDiZ oraz ww. jednostkami w celu sprawnego i jednolitego prowadzenia spraw.