• Główne zadania refeartu to planowanie i realizacja działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego, a w tym:

a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, zarządzania mobilnością i wdrażania nowych technologii w zarządzaniu ruchem i ich realizacja,
b) inicjowanie rozwiązań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego,
c) inicjowanie i realizacja projektów związanych z zarządzaniem mobilnością,
d) uczestnictwo w międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpraca w tym zakresie,
e) współpraca przy prowadzeniu Komisji ds. Transportu Związku Miast Bałtyckich,
f) przygotowanie i monitorowanie wdrożenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

Najciekawsze statystki kampanii przeprowadzonych przez Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością:

utustat
Close Menu