Samodzielny Referat ds. Komunikacji Rowerowej      

  • prowadzenie spraw związanych z rozwojem i bieżącym utrzymanie dróg rowerowych,
  • inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Gdyni
  • zgłaszanie wniosków do planu budżetu Miasta na rozwój komunikacji rowerowej
  • akceptacja projektów budowlanych i projektów organizacji ruchu uzgadnianych w tut. Zarządzie pod kątem rozwiązań rowerowych,
  • zgłaszanie uwag i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz ruchu rowerowego
  • koordynacja współpracy pomiędzy wszystkimi merytorycznymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie komunikacji rowerowej
  • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Komunikacji Rowerowej w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej dla Miasta Gdyni, udział w pracach Gdyńskiej Rady Rowerowej
  • prowadzenie ewidencji, statystyk i wykazów dot. dróg rowerowych w Gdyni
  • udział w odbiorach elementów infrastruktury rowerowej

Kierownik Zespołu: Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej 
tel. 58 761 20 35, pok. 312 rower@zdiz.gdynia.pl.

tel: 58 761 20 35
rower@zdiz.gdynia.pl

____________________________________

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta o standardach rowerowych z 10 lipca 2012 r.

Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Close Menu