Utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni - Dział Dróg – Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokóje: 403, 410, 413
Tel. 58-761-2089

       58-761-2027

       58-761-2028


fax 58 662 28 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00


Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
wymagane dokumenty

- W przypadku awarii: opis sytuacji, dokumentacja fotograficzna.
- W przypadku nielegalnego podłączenia: opis sytuacji.

sposób załatwienia sprawy

- Wizja w terenie.
- Zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach lub sposobie załatwienia sprawy.

opłaty -brak
czas załatwienia sprawy - Bez zbędnej zwłoki.
- W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.
- W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA).
inne informacje

- Zgłoszenia mieszkańców dotyczące utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, nielegalnych podłączeń do sieci, zgłoszenia interwencyjne dotyczące awarii (zwieńczenia studni, wpusty uliczne) ww. sieci w pasach dróg znajdujących się w zarządzie Miasta Gdyni prosimy kierować drogą telefoniczną na podane wyżej numery telefonów lub drogą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy do sekretariatu ZDiZ
- W sprawach pilnych dotyczących awarii miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgłoszenia poza ww. godzinami pracy ZDiZ można kierować do Straży Miejskiej tel. bezpłatny całodobowy 986 lub 58 660 22 03

tryb odwoławczy - brak
podstawa prawna

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz.290 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999, nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1440 z późniejszymi  zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 519 z późniejszymi. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 250 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.  2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ - kliknij ->>

 

<- Powrót