Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych dotyczących umieszczania infrastruktury, wydawanie decyzji administracyjnych
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

miejsce załatwienia sprawy

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 421
Tel. 58-761-2031

                    2061

                    2059
      
fax 58 662 28 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00

Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

wymagane dokumenty - wniosek,
- trzy komplety projektu budowlanego (aktualna mapa do celów projektowych)
- pełnomocnictwo (w razie potrzeby) 
sposób załatwienia sprawy - w zależności od sprawy: pismo, uzgodnienie, uzgodnienie wraz z decyzją administracyjną
- w przypadku nie ustalenia terminu odbioru osobistego, opinia zostanie przesłana pod wskazany adres wnioskodawcy. 
opłaty - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej; w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz jego odpisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 5 zł za potwierdzenie zgodności oryginałem przedłożonej kopii
-sposób zapłaty: w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy PKO BP Oddział 14 w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje - decyzja administracyjna na umieszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ustawy o drogach publicznych) wydawana jest w przypadku gdy ulica posiada kategorię drogi publicznej, a infrastruktura znajduje się w obrębie pasa drogowego 
tryb odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze (tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej) 
podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r., Nr 43 poz.430 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zmianami.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z  z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zmianami)
druki wniosek
Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ - kliknij ->>

 

PKO BP Oddział 14 w Gdyni
<- Powrót