Uzgadnianie projektów zagospodarowania terenu i projektów budowlanych branży drogowej: układy drogowe, zjazdy, decyzje administracyjne na lokalizację zjazdu
Dodaj Serwis do UlubionychUstaw jako stronę startową

Menu witryny

Polecane strony

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Portal TRISTAR
gdynia_mobilna

Biuletyn Informacji Publicznej ZDiZ w Gdyni

elektroniczna platforma usług administracji publicznej

um_logo

Serwis internetowy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Projekty unijne

Pieszy Autobus

civitas_logo

ENTER.HUB

konkurs2015rower

Flow_logo

FT_RGB

miejsce załatwienia sprawy

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 413, 418, 4218
Tel. 58-761-2059

                    2090

                    2091

                    2092                   

                    2093

                    2056


fax 58 662 2841
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w godzinach:  7:30-15:30 sekretariat 7:30-16:00

Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 

wymagane dokumenty - wniosek
- trzy komplety projektu zagospodarowania terenu
- trzy komplety projektu budowlanego układu drogowego
- decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- pełnomocnictwo (w razie potrzeby)
- projekt budowlany układu drogowego
- decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ULOTKA INFORMACYJNA - kliknij
sposób załatwienia sprawy - w zależności od sprawy: pismo, uzgodnienie, uzgodnienie wraz z decyzją administracyjną
- w przypadku nie ustalenia terminu odbioru osobistego, opinia zostanie przesłana pod wskazany adres wnioskodawcy. 
opłaty

Opłata skarbowa:

- w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz jego odpisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 5 zł za potwierdzenie zgodności oryginałem przedłożonej kopii
-zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- zgodnie z ustawą o drogach publicznych
Sposób zapłaty: w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy - PKO BP Oddział 14 w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

czas załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
inne informacje - decyzja administracyjna w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu gdy ulica/droga posiada kategorię drogi publicznej 
tryb odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze (tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej) 
podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43 poz.430 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 późn. zmianami.)
- Ustawa z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz.U. z 2003r., Nr 220 poz 2181 z póź. z,.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729) 
druki

wniosek

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ - kliknij ->>
<- Powrót