miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD
ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia (siedziba w Domu Rzemiosła)
tel. 725 269 686
Sekretariat w godz. 7:30-16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – Brak. W przypadku zgłoszenia pisemnego – opis sytuacyjny (ew. szkic lub mapka z lokalizacją)
sposób załatwienia sprawy – Przyjęcie zgłoszenia, zlecenie wykonania prac.
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – niezwłocznie
inne informacje – zgłoszenia mieszkańców dotyczące lokalizacji padłej zwierzyny w pasie drogowym i na terenach gminnych
– zgłoszenia mieszkańców poza godzinami urzędowania ZDiZ , należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny 986)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zmianami)
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>