miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Dział Dróg – Referat Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Pokój: 314-317, III piętro
(58) 761-2021, 761-20-26, 761-2023
w godzinach:  7:30-15:30

Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
fax 58 662-28-41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

wymagane dokumenty Zgłoszenie w formie pisemnej lub ustnej zawierające opis sytuacji
sposób załatwienia sprawy – przegląd i ocena stanu technicznego drogi,
– w zależności od wyników oceny przygotowanie zlecenia naprawy, remontu lub inne działania,
– zwrotna informacja o podjętych decyzjach i działaniach,
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – art 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 , z późn. zm.)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu