miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 416
Tel. 58-761-2051
w godzinach:  7:30-15:30

Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
fax 58 662 28 41
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres do korespondencji
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

wymagane dokumenty – opis sytuacyjny
sposób załatwienia sprawy – zwrotna informacja o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie KPA).
inne informacje Zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w utrzymaniu fontann, ich ewentualnych uszkodzeń i dewastacji.
W sprawach pilnych, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, wymagających natychmiastowej interwencji poza ww. godzinami pracy ZDiZ zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w CPR (tel. bezpłatny całodobowy 986)
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>

Close Menu