miejsce załatwienia sprawy Zarząd Dróg i Zieleni – Samodzielny Referat Utrzymania Oznakowania i Opiniowania Organizacji Ruchu
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 403, 420
Tel. 58 761 20 35, 58 761 20 43, 58 761 20 46 w godzinach:  7:30-15:30
Sekretariat w godz.: 7:30-16:00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
wymagane dokumenty – opis sytuacji
sposób załatwienia sprawy – przygotowanie i realizacja zlecenia w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania poprzedzona zwrotną informacją o podjętych działaniach i czynnościach
opłaty – brak
czas załatwienia sprawy – niezwłocznie do 30 dni (zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego)
inne informacje – ZDiZ prowadzi kontrolę stanu znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości jednostka wykonuje naprawę, wymianę lub uzupełnienie uszkodzonych  lub brakujących znaków i urządzeń
tryb odwoławczy – brak
podstawa prawna – Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002.170.1393 z późn. zm.)

Formularz kontaktowy do Sekretariatu ZDiZ – kliknij ->>